Cổ phiếu Viwaseen3 lên UPCoM

PV.

Ngày 23/4/2020, hai triệu cổ phiếu CTCP Viwaseen3 chính thức được đưa vào giao dịch trên UPCoM.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, với mã chứng chứng khoán VW3, cổ phiếu CTCP Viwaseen3 giao dịch hôm nay trên sàn UPCoM với số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch 2 triệu cổ phiếu. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 22.900 đồng/cổ phiếu.      

CTCP Viwaseen3 tiền thân là Xí nghiệp Khoan khai thác nước ngầm, thành lập năm 1999, được chuyển đổi mô hình hoạt động sang mô hình công ty cổ phần năm 2006 với tên gọi CTCP Khoan và Xây dựng – Viwaseen3, đến năm 2008 đổi tên thành CTCP Viwaseen3. Công ty mẹ của CTCP Viwaseen3 là Tổng công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam – CTCP, hiện đang nắm giữ 54,5% vốn điều lệ của công ty.

Lĩnh vực kinh doanh chính của CTCP Viwaseen3 là cấp thoát nước. Hoạt động kinh doanh chính của công ty bao gồm xây dựng, lắp đặt các công trình cấp thoát nước và vệ sinh môi trường, công trình công nghiệp, dân dụng, giao thông, thủy lợi, các công trình năng lượng, các công trình kỹ thuật hạ tầng khác.

Bảng 1: Kết quả hoạt động kinh doanh 2 năm gần đây

Đvt: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

Năm 2018

Năm 2019

Tổng giá trị tài sản

278,8

184,4

Vốn chủ sở hữu

49,6

45,9

Doanh thu thuần

286,9

281

Lợi nhuận sau thuế

7,3

3,5

Giá trị sổ sách (đồng/CP)

24.778

22.953

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2019 CTCP Viwaseen3

Trong thời gian tới, công ty tập trung vào những hoạt động chính bao gồm: công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm mới, mở rộng các lĩnh vực xây lắp ngoài lĩnh vực truyền thống, hoàn thành dứt điểm các công trình cũ còn tồn tại, chú trọng các công trình có sử dụng nguồn vốn tự có, vốn vay thương mại,…

Bảng 2: Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2020

Đvt: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

Năm 2020

Doanh thu thuần

168,2

Vốn điều lệ

20

Lợi nhuân sau thuế

3

Cổ tức (%)

6

Nguồn: CTCP Viwaseen3