Thị trường UPCoM tháng 2/2020: Tăng giảm đan xen

Minh Khôi

Phân tích của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), trong tháng 2/2020, thị trường UPCoM diễn biến theo chiều hướng tăng giảm đan xen. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch trên thị trường UPCoM tăng 16,19%, tương ứng giá trị giao dịch tăng 46,74%.

Đến hết tháng 2, giá trị đăng kí giao dịch trên UPCoM hơn 421 nghìn tỷ đồng

Tháng 2/2020, trên thị trường UPCoM có thêm 5 doanh nghiệp đăng ký giao dịch  cổ phiếu mới; và 1 doanh nghiệp hủy đăng ký giao dịch là Công ty cổ phần Trà Rồng Vàng.

Như vậy, tính đến hết ngày 28/2, tổng số doanh nghiệp đăng ký giao dịch trên thị trường này (ngày giao dịch cuối cùng của tháng) là 883 doanh nghiệp với tổng khối lượng đăng kí giao dịch đạt hơn 42,1 tỷ cổ phiếu, tương ứng giá trị đăng kí giao dịch hơn 421 nghìn tỷ đồng.

Tăng giảm đan xen, UPCoM-Index giảm điểm

Thị trường diễn biến theo chiều hướng tăng giảm đan xen, trong đó, phiên giao dịch có điểm cao nhất là phiên ngày 14/2 với 56,47 điểm và phiên có điểm thấp nhất là phiên ngày 3/2 với 54,38 điểm.

Tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng 2, chỉ số UPCoM-Index đạt 55,05 điểm, giảm 0,15% so với thời điểm cuối tháng trước. Giá trị vốn hóa thị trường UPCoM tại phiên giao dịch cuối tháng 2 đạt xấp xỉ 836,6 tỷ đồng, giảm 3,61% so với tháng trước.

Toàn thị trường có hơn 295,7 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, tương ứng với giá trị giao dịch đạt gần 6,4 nghìn tỷ đồng.

Tính bình quân, khối lượng giao dịch đạt 14,8 triệu cổ phiếu/phiên (tăng 16,19% so với tháng trước), giá trị giao dịch đạt hơn 319 tỷ đồng/phiên (tăng 46,74% so với tháng trước).

Bảng 1: 5 cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất trong tháng 2/2020

STT

MCK

Khối lượng giao dịch (CP)

1

VCP

32.885.310

2

LPB

32.168.837

3

BSR

29.497.095

4

VIB

29.532.355

5

GVR

14.254.551

Nguồn: hnx.vn

Khối  ngoại bán ròng

Trong tháng 2, nhà đầu tư nước ngoài giao dịch tổng cộng 39,8 triệu cổ phiếu, tương ứng 1,38 nghìn tỷ đồng, trong đó giá trị mua vào đạt 653,9 tỷ đồng, giá trị bán ra đạt 729,8 tỷ đồng. Tính chung cả tháng, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng xấp xỉ 76 tỷ đồng trên thị trường UPCoM.

Bảng 2: 5 cổ phiếu được NĐTNN mua nhiều nhất

STT

MCK

Khối lượng giao dịch (CP)

1

ACV

7.559.574

2

VEA

3.018.900

3

BSR

2.964.907

4

VHG

1.558.737

5

KSH

1.445.770

Nguồn: hnx.vn

Bảng 3: 5 cổ phiếu NĐTNN bán nhiều nhất

STT

MCK

Khối lượng giao dịch (CP)

1

ACV

8.625.130

2

LPB

4.270.562

3

VEA

2.419.380

4

HND

712.400

5

MPC

522.330

Nguồn: hnx.vn