Cơ quan thuế làm việc cả ngày nghỉ Tết để phục vụ người dân và doanh nghiệp

PV.

Trong những ngày cuối năm 2018, kể cả ngày nghỉ Tết, cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các vụ, đơn vị trực thuộc Tổng cục Thuế sẽ phân công bố trí cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức trực tiếp nhận hồ sơ và giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính thuế cho người dân, doanh nghiệp.

Trong những ngày cuối năm 2018, kể cả ngày nghỉ Tết, cơ quan thuế vẫn làm việc để phục vụ người dân và doanh nghiệp. Nguồn: internet
Trong những ngày cuối năm 2018, kể cả ngày nghỉ Tết, cơ quan thuế vẫn làm việc để phục vụ người dân và doanh nghiệp. Nguồn: internet

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính về việc phân công cán bộ công chức phục vụ người dân và doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính trong thời gian Tết 2019, Tổng cục Thuế yêu cầu cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các vụ, đơn vị trực thuộc Tổng cục Thuế phân công bố trí cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức trực để đảm bảo tiếp nhận hồ sơ và giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính thuế cho người dân, doanh nghiệp trong những ngày cuối năm 2018, kể cả những ngày nghỉ Tết Dương lịch (từ ngày 29/12 đến ngày 1/1/2019) và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi (từ 2/2/2019 đến ngày 10/02/2019).

Theo đó, các đơn vị trong Ngành phối hợp chặt chẽ với các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại có liên quan bảo đảm việc thu, nộp ngân sách qua hệ thống ngân hàng được thông suốt, liên tục đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp, tổ chức và người dân.

Tổng cục Thuế giao cục trưởng cục thuế và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục Thuế tổ chức triển khai thực hiện thống nhất nội dung trên với tinh thần nghiêm túc, tận tuỵ và hiệu quả.