11 tháng, ngành Thuế thu ngân sách đạt trên 93%

PV.

Thông tin từ Tổng cục Thuế cho hay, tính đến ngày 30/11/2018, toàn ngành Thuế đã thực hiện thu ngân sách ước đạt 997.397 tỷ đồng, bằng 93,2% dự toán năm 2018, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong đó, thu nội địa ước đạt 939.465 tỷ đồng, bằng 90,8% so với dự toán, bằng 113% so với cùng kỳ; Thu từ dầu thô ước đạt 57.932 tỷ đồng, bằng 161% dự toán, tăng 41% so với cùng kỳ;

Theo Tổng cục Thuế, số thu ngân sách 11 tháng năm 2018 đạt khá so với nhiều năm gần đây bởi do giá dầu thô tăng khá (bình quân 11 tháng ước đạt khoảng 74 USD/thùng), theo đó thu ngân sách từ dầu thô đạt 161% dự toán, tăng 41% so cùng kỳ.

Cùng với đó, thị trường bất động sản diễn biến sôi động, các địa phương tích cực đẩy mạnh các hoạt động giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất và thu hồi nợ đọng tiền sử dụng đất từ các dự án triển khai các năm trước đây, nên số thu ngân sách từ đất đai ở hầu hết các địa phương đạt khá.

So với dự toán, tính đến ngày 30/11/2018 có 9/17 khoản thu, sắc thuế đạt trên 91%, trong đó một số khoản thu đã hoàn thành dự toán như: Thu từ tiền sử dụng đất; thu tiền thuê đất; thu từ cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước; thu khác ngân sách; thu từ xổ số kiến thiết...

So với cùng kỳ năm 2017, có 14/17 khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng khá như: Khu vực doanh nghiệp nhà nước; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; khu vực công thương nghiệp - ngoài quốc doanh; thuế thu nhập cá nhân; lệ phí trước bạ; phí, lệ phí; tiền thuê đất.

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2018, Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam đã yêu cầu các vụ, cục, đơn vị chức năng liên quan theo dõi việc thực hiện kế hoạch thu ngân sách, báo cáo kết quả đạt được và đề xuất các giải pháp tăng thu ngân sách kịp thời.

Cùng với đó, cơ quan Thuế các cấp cũng đã triển khai các đoàn thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018 được giao; đôn đốc các cục thuế địa phương tăng cường thực hiện thanh tra, kiểm tra theo chỉ tiêu được giao…