Cơ quan thuế tiếp nhận, thẩm định gia hạn 37.067 tỷ đồng tiền thuế, tiền thuê đất

PV.

Tính đến ngày 4/6/2020, cơ quan thuế cả nước đã tiếp nhận, thẩm định 132.189 giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất với tổng số tiền gia hạn là 37.067 tỷ đồng.

132.189 đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất đã được cơ quan thuế tiếp nhận. Nguồn: internet
132.189 đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất đã được cơ quan thuế tiếp nhận. Nguồn: internet

Theo Tổng cục Thuế, thực hiện Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp tiền thuế và tiền thuê đất, tính đến ngày 4/6/2020, cả nước có tổng cộng 132.189 đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất được gửi đến cơ quan thuế. Trong đó, số doanh nghiệp, tổ chức đề nghị gia hạn là 102.816; số cá nhân đề nghị gia hạn là 29.373.

Tổng số tiền thuế và tiền thuê đất gia hạn lũy kế tính đến ngày 4/6/2020 là 37.067 tỷ đồng. Trong đó, số thuế giá trị gia tăng được gia hạn là 13.104 tỷ đồng; số thuế thu nhập doanh nghiệp được gia hạn là 20.365 tỷ đồng (Số thuế thu nhập doanh nghiệp được gia hạn theo quyết toán năm 2019 là 10.086 tỷ đồng, số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý I/2020 đã gia hạn là 10.279 tỷ đồng); tiền thuê đất được gia hạn là 3.312 tỷ đồng; thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân của hộ, cá nhân kinh doanh quý I/2020 được gia hạn là 286 tỷ đồng.

Đến ngày 4/6/2020, cơ quan thuế cả nước đã tiếp nhận, thẩm định 132.189 giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất với tổng số tiền gia hạn là 37.067 tỷ đồng.

Cùng với đó, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo Cục Thuế, Chi cục Thuế trên toàn quốc đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện tiếp nhận, thẩm định hồ sơ hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do Covid-19 đúng quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, tính đến ngày 4/6/2020, cơ quan thuế trên cả nước nhận được 17.068 hồ sơ của hộ kinh doanh gặp khó khăn do Covid-19 đề nghị được hỗ trợ. Sau khi cơ quan thuế thực hiện thẩm định, có 12.051 hộ kinh doanh đủ điều kiện được hỗ trợ, 3.203 hồ sơ không đủ điều kiện được hỗ trợ theo quy định Nghị quyết 42/NQ-CP. Còn lại 1.814 hồ sơ của hộ kinh doanh đang được cơ quan thuế tích cực thẩm định, xử lý theo đúng quy định để đảm bảo kịp thời hỗ trợ cho những hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.