Con đường hướng tới vị thế dẫn đầu của Vietcombank

PV.

Dự án “Chuyển đổi mô hình hoạt động ngân hàng bán lẻ - RTOM” được khối bán lẻ Vietcombank thực hiện trong năm 2019 với sự hỗ trợ của đơn vị tư vấn BCG, nhằm chuyển đổi toàn diện hoạt động bán lẻ của VietcomBank, hướng đến hiện thực hóa mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ số 1 Việt Nam, đứng đầu về mức độ hài lòng của khách hàng...

N ằm trong chiến lược phát triển Vietcombank đến năm 2025 trở thành ngân hàng số 1 tại Việt Nam, một trong 100 ngân hàng lớn nhất khu vực châu Á, một trong 300 tập đoàn tài chính ngân hàng lớn nhất thế giới, một trong 1.000 doanh nghiệp niêm yết lớn nhất toàn cầu có đóng góp lớn vào sự phát triển của Việt Nam, hoạt động bán lẻ tiếp tục là một trong các trụ cột kinh doanh của Vietcombank.

Trong những năm vừa qua, Vietcombank nói chung, hoạt động bán lẻ tại Vietcombank nói riêng đã tiếp tục phát triển và đạt được nhiều kết quả ấn tượng. Để đạt được và giữ vững vị trí số 1 về bán lẻ tại thị trường Việt Nam, Vietcombank đã đưa ra các mục tiêu rất tham vọng trong kế hoạch phát triển đến năm 2025 và tầm nhìn 2030.

Theo đó, Vietcombank không chỉ số 1 về các chỉ tiêu tài chính, một trong những chỉ tiêu rất quan trọng mà Vietcombank hướng tới là Ngân hàng số 1 về sự hài lòng của khách hàng, cung ứng trải nghiệm số đồng nhất của khách hàng trên các điểm tiếp xúc với ngân hàng, mang lại sự thuận tiện và an tâm cho khách hàng.

Với mục tiêu được xác lập rõ ràng, trong năm 2019, Vietcombank đã triển khai Dự án Chuyển đổi mô hình hoạt động bán lẻ - RTOM nhằm chuyển đổi tại tất cả các khía cạnh của hoạt động bán lẻ với định hướng xuyên suốt “lấy khách hàng làm trung tâm, hướng tới trải nghiệm số và gắn kết khách hàng”.

Dự án trọng điểm với khối lượng và phạm vi công việc lớn Ngay từ khi bắt đầu, Dự án RTOM đã được Hội đồng quản trị, Ban điều hành xác định là một trong những dự án trọng điểm của Vietcombank trong năm 2019, là một trong những bước đi quan trọng nhằm hiện thực hóa mục tiêu của Vietcombank trở thành Ngân hàng bán lẻ số 1 tại Việt Nam.

Xuất phát từ các ưu tiên chiến lược về Ngân hàng bán lẻ, dựa trên nghiên cứu đầy đủ, thấu đáo nhu cầu, văn hóa của khách hàng Việt Nam, văn hóa của Vietcombank và đối chiếu với các chuẩn mực khu vực và quốc tế.

Dự án RTOM được triển khai với 6 cấu phần công việc và đưa ra các sáng kiến chuyển đổi hoạt động bán lẻ trong công tác thiết kế chính sách khách hàng, trong hoạt động phân phối trên tất cả các kênh số hóa cũng như chi nhánh, trong công tác dịch vụ khách hàng, trong cách thức vận hành nhằm nhanh chóng cung ứng cho khách hàng các sản phẩm dịch vụ phù hợp với nhu cầu, với trải nghiệm tối ưu và đồng nhất trên mỗi hành trình.

Với định hướng chỉ đạo sát sao của Ban Lãnh đạo, với sự tập trung và quyết tâm rất lớn của toàn bộ Khối bán lẻ, đặc biệt hơn 70 thành viên đến từ các phòng ban, trung tâm chuyên môn tại Trụ sở chính, với sự hỗ trợ chuyên nghiệp của đơn vị tư vấn Boston Consulting Group (BCG). Một trong những tổ chức tư vấn quốc tế hàng đầu thế giới, sau 9 tháng tập trung triển khai, các thiết kế của Dự án RTOM đã được Hội đồng quản trị phê duyệt với 124 sáng kiến chuyển đổi cần được thực hiện trong thời gian tới để hiện thực hóa mô hình thiết kế mục tiêu.

Các sáng kiến chuyển đổi giúp cho hoạt động bán lẻ của Vietcombank không chỉ đạt được chỉ số tài chính kỳ vọng vào năm 2025 mà còn đảm bảo các mục tiêu phát triển bền vững. Lộ trình chuyển đổi ngân hàng bán lẻ tham vọng và toàn diện Phát biểu chỉ đạo và kết luận tại Hội thảo truyền thông “Dự án Chuyển đổi mô hình hoạt động bán lẻ”, Tổng Giám đốc Phạm Quang Dũng đánh giá cao về tính thực tiễn, mục tiêu mà Dự án đề ra cũng như kỳ vọng Dự án sẽ mang lại lợi ích to lớn cho Vietcombank.

Tổng Giám đốc nhận định, các mô hình thiết kế được thực hiện một cách khoa học và bài bản, kế hoạch hành động được cụ thể hóa thể hiện quyết tâm hướng đến trở thành ngân hàng số 1 về bán lẻ, tiến tới các thông lệ và chuẩn mực quốc tế tốt nhất của Vietcombank.

Đến tháng 12/2019, giai đoạn 1 của Dự án RTOM (Giai đoạn thiết kế) đã được hoàn thành. Theo kế hoạch, Dự án sẽ tiếp tục triển khai giai đoạn 2 để hiện thực hóa các mô hình thiết kế, với nhiều giai đoạn theo kế hoạch hành động đã được thống nhất.