Công bố danh sách 45 thủ tục hành chính thuế được bãi bỏ

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 2815/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính.

Công bố danh sách 45 thủ tục hành chính thuế được bãi bỏ
45 thủ tục hành chính thuế đã được bãi bỏ. Nguồn: internet

Công bố kèm theo Quyết định này là danh mục 253 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính, gồm: 42 thủ tục hành chính mới; 166 thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế; 45 thủ tục hành chính bãi bỏ.

Cụ thể, danh mục thủ tục hành chính mới ban hành gồm 25 thủ tục cấp cục thuế, 17 thủ tục cấp chi cục thuế.

Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế có 87 thủ tục cấp cục thuế; 79 thủ tục cấp chi cục thuế.

Thủ tục hành chính thuế được bãi bỏ, có 26 thủ tục cấp cục thuế và 19 thủ tục cấp chi cục thuế. Trong đó, bao gồm rất nhiều thủ tục được quy định tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính như một số thủ tục xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam đối với đối tượng cư trú của nước ngoài; thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng; xoá nợ tiền thuế, tiền phạt; Khai, quyết toán thuế tài nguyên; giảm thuế Thu nhập cá nhân đối với đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, bị tai nạn hay mắc bệnh hiểm nghèo; thủ tục khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có các đơn vị thuỷ điện hạch toán phụ thuộc, trường hợp nhà máy thuỷ điện nằm trên 1 tỉnh…

Danh mục cục thể 253 thủ tục hành chính nói trên vui lòng xem tại đây.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết 19/NQ-CP, ngay trong năm 2014, Chính phủ, Bộ Tài chính đã ban hành liên tiếp 3 văn bản, sửa đổi, bổ sung nhiều văn bản pháp quy nhằm đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính về thuế và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Các văn bản này gồm, Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 1/10/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế. Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 1/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế; và Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung 7 thông tư đã được ban hành trước đó.

Những chính sách mới, sửa đổi, bổ sung này đã giúp đưa số doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế điện tử từ 65% lên 95%; thời gian nộp thuế của doanh nghiệp giảm được 290 giờ, từ 537 giờ/năm xuống còn 247 giờ/năm ngay trong năm 2014.

Ngoài ra, khi Quốc hội thông qua Luật sửa đổi một số điều của các Luật Thuế có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015, sẽ giảm thêm được 80 giờ, từ 247 giờ/năm xuống còn 167 giờ/năm (thấp hơn mức bình quân 171 giờ/năm của ASEAN-6).

Trong thời gian tới, Chính phủ cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh, phấn đấu năm 2015, các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh của nước ta đạt và vượt mức trung bình của các nước ASEAN-6. Trong đó, rút ngắn thời gian nộp thuế còn 121,5 giờ/năm, số doanh nghiệp kê khai thuế điện tử đạt trên 95%.