Công bố dự toán ngân sách Nhà nước 2015

Theo thoibaonganhang.vn

(Tài chính) Bộ Tài chính vừa công bố dự toán ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2015 với mức bội chi NSNN là 226 nghìn tỷ đồng, tương đương 5% GDP, giảm 0,3% GDP so với năm 2014.

Công bố dự toán ngân sách Nhà nước 2015
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Cụ thể, Dự toán thu NSNN năm 2015 là 911,1 nghìn tỷ đồng. Trong đó thu nội địa 638,6 nghìn tỷ đồng; thu từ dầu thô 93 nghìn tỷ đồng; thu từ xuất nhập khẩu 175 nghìn tỷ đồng; thu viện trợ 4,5 nghìn tỷ đồng.

Nếu tính cả 10 nghìn tỷ đồng thu chuyển nguồn từ năm 2014 chuyển sang thì tổng thu NSNN năm 2015 là 921,1 nghìn tỷ đồng.

Công bố dự toán ngân sách Nhà nước 2015 - Ảnh 1

Trong khi Dự toán chi NSNN năm 2015 là 1.147,1 nghìn tỷ đồng. Trong đó chi đầu tư phát triển là 195 nghìn tỷ đồng; chi thường xuyên 777 nghìn tỷ đồng (bao gồm chi cải cách tiền lương 10 nghìn tỷ đồng); chi trả nợ và viện trợ 150 nghìn tỷ đồng...

Công bố dự toán ngân sách Nhà nước 2015 - Ảnh 2

Bộ Tài chính cũng đề ra các giải pháp để tăng thu NSNN. Theo đó, tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn cho SXKD, phục hồi tăng trưởng, tạo điều kiện cho SXKD phát triển.

Bên cạnh đó tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan, cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch, đồng thời tăng cường hậu kiểm; đẩy mạnh việc thực hiện khai, nộp thuế điện tử, rút ngắn thời gian thông qua… để giảm số lần, thời gian nộp thuế của DN, tổ chức, cá nhân.

Một giải pháp nữa là tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu xà xử lý nợ đọng thuế, đảy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, chống gian lận, trốn thuế, chống chuyển giá.

Bên cạnh các giải pháp tăng thu, Bộ cũng đưa ra các giải pháp nhằm quản lý chi NSNN chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả. Đó là tiếp tục cơ cấu lại chi NSNN; nâng tỷ trọng chi đầu tư phát triển; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên; đảm bảo các chính sách an sinh xã hội.

Đồng thời bố trí tăng chi trả nợ; quản lý chặt chẽ các khoản vay và trả nợ, đảm bảo an ninh tài chính quốc gia.

Thực hiện điều chỉnh tăng 8% lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công và tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang có thu nhập thấp (hệ số lương từ 2,34 trở xuống). Thời điểm thực hiện từ 1/1/2015.

Bộ Tài chính cũng dự kiến, đến 31/12/2015 dư nợ công khoảng 64% GDP; dư nợ Chính phủ khoảng 48,9% GDP; dư nợ nước ngoài của quốc gia khoảng 42,6% GDP trong giới hạn cho phép, đảm bảo an ninh tài chính quốc gia.