Công bố thông tin không đúng thời hạn, một doanh nghiệp bị phạt 70 triệu đồng

PV.

Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – Công ty cổ phần (mã chứng khoán: HAN) vừa bị phạt với số tiền 70 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ngày 14/6/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 143/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – Công ty cổ phần (quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội).

Theo Quyết định xử phạt, Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – Công ty cổ phần vì đã có hành vi vi phạm hành chính công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Cụ thể, Tổng Công ty này đã công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về Báo cáo thường niên năm 2018, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Báo cáo thường niên năm 2019, Báo cáo thường niên năm 2020.

Với vi phạm này, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã xử phạt Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – Công ty cổ phần với số tiền 70 triệu đồng theo quy định tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.