Công bố thông tin sai hạn, 6 nhà đầu tư bị phạt 340 triệu đồng

Theo Lê Minh/nhandan.vn

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, vừa đã ban hành các quyết định xử phạt hành chính đối với 6 nhà đầu tư, gồm 3 doanh nghiệp và 3 cá nhân, với tổng số tiền phạt 340 triệu đồng, do các vi phạm: không công bố thông tin theo quy định pháp luật; công bố không đúng thời hạn khi có thay đổi số cổ phiếu sở hữu có quyền biểu quyết...

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo đó, Công ty cổ phần ASA (địa chỉ tại Ấp Kim Ngưu, Xã Tân Tiến, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên), bị xử phạt hành chính theo Quyết định số 381/QĐ-XPVPHC, số tiền 100 triệu đồng, do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty cổ phần ASA không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với: Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán, Báo cáo tài chính bán niên 2018 đã soát xét; không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với: Báo cáo tài chính quý II/2018, Báo cáo tài chính quý III/2018;

Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với: Công bố thông tin về tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 (không đủ 10 ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 của Bộ trưởng Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán);

Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với: Báo cáo tài chính quý II/2016, Báo cáo tài chính quý I/2017, Báo cáo tài chính bán niên 2017 soát xét, Báo cáo tài chính quý III/2017, Báo cáo tài chính quý IV/2017, Báo cáo tài chính quý I/2018, Báo cáo tài chính quý II/2018;

Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với: Báo cáo thường niên năm 2017;

Công ty không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với: Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2020, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021, Giải trình chênh lệch kết quả hoạt động kinh doanh trước và sau kiểm toán năm 2015, Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế của Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2016, Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế của Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2017), quy định tại: Điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Sóc Sơn (địa chỉ tại số 156, khối 14, Quốc lộ 3, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội), bị xử phạt hành chính theo Quyết định số 387/QĐ-XPVPHC, số tiền 100 triệu đồng vì không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Trước đó, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Sóc Sơn không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội các tài liệu:

Báo cáo tài chính năm 2018, 2019, 2020 được kiểm toán; Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2019, 2020, 2021; Báo cáo tài chính quý IV/2018, I/2019, II/2019, III/2019, IV/2019, I/2020, II/2020, III/2020, IV/2020, I/2021, II/2021; Báo cáo thường niên năm 2018, 2019, 2020; Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2019, 2020, 2021; Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, 2020, 2021; công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc Thay đổi người ủy quyền công bố thông tin từ ngày 17/5/2019.

Công ty cổ phần CMISTONE Việt Nam (địa chỉ tại 27 đường Giải Phóng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội), bị phạt hành chính theo Quyết định số 369/QĐ-XPVPHC, số tiền 70 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Theo đó, Công ty cổ phần CMISTONE Việt Nam (mã chứng khoán: CMI) đã không công bố thông tin theo quy định các tài liệu: Báo cáo tài chính quý IV/2018; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018; Báo cáo tài chính quý I/2019; Báo cáo thường niên năm 2018; Báo cáo thường niên năm 2020 và công bố thông tin không đúng thời hạn về Báo cáo tài chính bán niên riêng và hợp nhất đã soát xét năm 2018, Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý III/2018; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018; Báo cáo thường niên năm 2019, Báo cáo tài chính quý II/2020 công ty mẹ và hợp nhất; Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (ngày hiệu lực 21/2/2019).

Ông Tạ Công Sơn (địa chỉ tại thôn 2, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) bị xử phạt hành chính theo Quyết định số 375/QĐ-XPVPHC, số tiền 30 triệu đồng, vì công bố thông tin không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng và khi không còn là cổ đông lớn.

Trước đó, ngày 20/11/2018, ông Tạ Công Sơn mua 5.300 và bán 1.215 cổ phiếu của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 2 (mã chứng khoán: TV2), dẫn đến số lượng cổ phiếu tăng từ 612.245 lên 616.330 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ nắm giữ tăng từ 4,97% lên 5%, trở thành cổ đông lớn của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 2.

Đến ngày 10/1/2019, ông Tạ Công Sơn đã bán 5.000 cổ phiếu TV2, dẫn đến số lượng cổ phiếu giảm từ 616.300 xuống 611.300 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ nắm giữ giảm từ 5% xuống 4,96%, không còn là cổ đông lớn của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 2.

Tuy nhiên, ngày 15/3/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được công bố thông tin và giải trình của ông Tạ Công Sơn.

Bà Lê Thị Thùy Linh (địa chỉ tại thửa 281-2, tờ BĐ 02, tổ 11 Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP Hà Nội), bị phạt hành chính theo Quyết định số 376/QĐ-XPVPHC, số tiền 25 triệu đồng vì báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng.

Trước đó, ngày 3/6/2020, bà Lê Thùy Linh đã mua 265.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam (mã chứng khoán: TNI), dẫn đến số lượng (tỷ lệ năm giữ) cổ phiếu tăng từ 2.622.870 (4,99%) lên 2.887.870 cổ phiếu (5,49%), trở thành cổ đông lớn của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam.

Đến ngày 19/6/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh mới nhận được báo cáo của bà Lê Thùy Linh.

Ông Ngô Công Minh (địa chỉ tại Trường Chinh, phường 15, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh), bị xử phạt hành chính theo Quyết định số 378/QĐ-XPVPHC, số tiền 15 triệu đồng, do báo cáo không đúng thời hạn khi có sự thay đổi về số lượng cổ phiếu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Cụ thể, ông Ngô Công Minh và người liên quan là bà Phạm Thị Ái Hạnh nắm giữ tổng cộng 2.000.950 cổ phiếu CTF, tương đương 11% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty cổ phần City Auto (mã chứng khoán: CTF).

Ngày 12/4/2018, ông Ngô Công Minh mua 460.000 cổ phiếu CTF dẫn đến sở hữu 2.460.950 cổ phiếu CTF, tăng tỷ lệ lên 13,6%.

Đến ngày 17/4/2018, ông Minh mua 435.000 cổ phiếu CTF dẫn đến sở hữu 2.895.950 cổ phiếu CTF, tăng tỷ lệ lên 16%.

Tuy nhiên, đến ngày 15/5/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh mới nhận được báo cáo thay đổi sở hữu của nhóm người liên quan.