Không báo cáo giao dịch, một nhà đầu tư bị phạt hơn 90 triệu đồng


Những trường hợp không báo cáo khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu hoặc chứng chỉ quỹ vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu và khi không còn là cổ đông lớn của doanh nghiệp niêm yết sẽ bị xử phạt nặng theo quy định.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 624/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Khương Tiến Hùng - cổ đông lớn của Công ty cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành (mã chứng khoán: TEG) do vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Cụ thể, trong 2 ngày 3/8 và 21/8/2018, ông Khương Tiến Hùng đã lần lượt bán 35.000 cổ phiếu TEG và 63.000 cổ phiếu TEG dẫn đến giảm tỷ lệ sở hữu từ 6,17% xuống 5,98% và giảm từ 5,02% xuống còn 4,67%.

Ông Khương Tiến Hùng đã không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu hoặc chứng chỉ quỹ vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu và khi không còn là cổ đông lớn của Công ty cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành.

Tại Khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP có quy định, “Phạt tiền gấp hai lần mức tiền phạt quy định tại khoản 2, khoản 4 và khoản 5 Điều này” đối với trường hợp vi phạm như ông Hùng.

Theo đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hành chính ông Hùng 30 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính không báo cáo khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Đối với hành vi vi phạm hành chính không báo cáo khi không còn là cổ đông lớn, ông Hùng bị phạt hành chính 62,5 triệu đồng.

Tổng mức phạt dành cho ông Hùng là 92,5 triệu đồng. Quyết định có hiệu lực từ ngày 14/10/2021.