Một nhà đầu tư bị phạt 60 triệu đồng do không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch

PV.

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Nguyễn Thị Vy.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Bà Nguyễn Thị Vy là người liên quan của bà Nguyễn Thị Hạnh - thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần thiết bị Y tế Việt Nhật.

Bà Vy đã không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch khi mua và bán 50.000 cổ phiếu JVC của Công ty cổ phần thiết bị Y tế Việt Nhật trong các ngày 13/01 và ngày 28/01/2021.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 5, điểm d khoản 2 và khoản 5 điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP của Chính phủ, mức trung bình của khung phạt là 50 - 70 triệu đồng.

Theo đó, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hành chính bà Vy số tiền 60 triệu đồng.

Trong tháng 7/2021, cổ phiếu JVC đã bị đưa vào diện kiểm soát do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật năm 2019 là âm hơn 1.015 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính kiểm toán năm kế tiếp 2020 âm hơn 76 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6/2021, Thiết bị Y tế Việt Nhật lỗ lũy kế 1.092 tỷ đồng.