Quyết định 771/QĐ-TCHQ:

Công bố thông tin thực hiện cung cấp tờ khai hải quan điện tử


Ngày 14/3/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 771/QĐ-TCHQ công bố số điện thoại và địa chỉ thư điện tử để thực hiện việc cung cấp thông tin tờ khai hải quan điện tử theo Quyết định số 33/2016/QĐ-TTG.

Theo Quyết định, sử dụng số điện thoại 0869600633 để cung cấp thông tin tờ khai hải quan điện tử theo quy định tại Quyết định số 33/2016/QĐ-TTg ngày 19/08/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
Sử dụng địa chỉ thư điện tử tokhaihq33@customs.gov.vn để thực hiện việc đăng ký sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử theo quy định tại Quyết định số 33/2016/QĐ-TTg ngày 19/08/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 771/QĐ-TCHQ.