Quyết định số 176/QĐ-BTC:

Công bố thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính


Ngày 13/02/2023, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 176/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 176/QĐ-BTC