Quyết định số 60/QĐ-VKSTC:

Công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao


Quyết định số 60/QĐ-VKSTC ngày 09/06/2020 công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại Hà Nội do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 60/QĐ-VKSTC.