Công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 46,7% tổng vốn đầu tư FDI


Năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 35,46 tỷ USD, bằng 98,8% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư, với tổng số vốn đạt 16,58 tỷ USD, chiếm 46,7% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Tổng vốn FDI đăng ký vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 16,58 tỷ USD. Ảnh: Internet.
Tổng vốn FDI đăng ký vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 16,58 tỷ USD. Ảnh: Internet.

Số liệu trên vừa được Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đưa ra trong báo cáo tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) năm 2018.

Theo đó, tính đến ngày 20/12/2018, cả nước có 3.046 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng vốn đăng ký cấp mới gần 18 tỷ USD, bằng 84,5% so với cùng kỳ năm 2017; Có 1.169 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm 7,59 tỷ USD, bằng 90,3% so với cùng kỳ năm 2017.

Bên cạnh đó, trong 12 tháng năm 2018, cả nước có 6.496 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị vốn góp 9,89 tỷ USD, tăng 59,8% so với cùng kỳ 2017. Tính chung trong năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài là 35,46 tỷ USD, bằng 98,8% so với cùng kỳ năm 2017.

Như vậy, tính lũy kế đến ngày 20/12/2018, cả nước có 27.353 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 340,1 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 191,4 tỷ USD, bằng 56,2% tổng vốn đăng ký còn hiệu lực.

Theo lĩnh vực đầu tư, trong năm 2018 nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành lĩnh vực, trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư, với tổng số vốn đạt 16,58 tỷ USD, chiếm 46,7% tổng vốn đầu tư đăng ký; Tiếp đó là lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản với tổng vốn đầu tư đăng ký của bất động sản đạt 6,6 tỷ USD, chiếm 18,6% tổng vốn đầu tư đăng ký; Đứng thứ ba là lĩnh vực bán buôn, bán lẻ với tổng vốn đầu tư đăng ký là 3,67 tỷ USD, chiếm 10,3% tổng vốn đầu tư đăng ký... 

Nhật Bản đứng đầu trong danh sách các quốc gia, khu vực có dự án đầu tư vào Việt Nam với tổng vốn đầu tư là 8,59 tỷ USD, chiếm 24,2% tổng vốn đầu tư; Hàn Quốc đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký 7,2 tỷ USD, chiếm 20,3% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam; Singapore đứng vị trí thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký là 5 tỷ USD...

Trong số các dự án lớn được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong năm 2018 có thể kể đến : Dự án thành phố thông minh tại xã Hải Bối, Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 4,1 tỷ USD do Sumitomo Corporation (Nhật Bản) đầu tư; Dự án Nhà máy sản xuất polypropylene (PP) và kho ngầm chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại Việt Nam do Hyosung Corporation (Hàn Quốc) đầu tư tại Bà Rịa - Vũng Tàu;  Dự án Công ty TNHH Laguna (Việt Nam) do nhà đầu tư Singapore đầu tư tại Thừa Thiên Huế...