Công nghiệp, thương mại - dịch vụ tỉnh Hậu Giang tăng trưởng trong quý I

Theo T. Trang/Báo Hậu Giang

Trong quý I/2022, cùng với các biện pháp khôi phục kinh tế, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp có nhiều khởi sắc. Các chỉ số công nghiệp, thương mại tỉnh Hậu Giang đều tăng trưởng so với cùng kỳ. Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp thực hiện được hơn 10.621 tỷ đồng, tăng 11,36%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng thực hiện được 13.383 tỷ đồng, tăng gần 15% so với cùng kỳ. Ngoài tăng tốc và phục hồi sản xuất, các doanh nghiệp còn có kế hoạch cung ứng mặt hàng thiết yếu phục vụ dịp tết, góp phần bình ổn thị trường theo kế hoạch mà Sở Công thương xây dựng.

Trong quý I/2022, đơn vị tập trung kiểm tra giá cả, tình hình cung ứng nhất là mặt hàng thiết yếu, xăng dầu. Tích cực quảng bá sản phẩm theo hình thức trực tuyến, tạo thói quen kinh doanh hàng hóa trên sàn thương mại điện tử cho các cơ sở, chủ thể OCOP...

Bên cạnh đó, nhằm hỗ trợ mở rộng và phát triển công nghiệp, Sở Công thương tham mưu UBND tỉnh Hậu Giang phê duyệt Phương án phát triển cụm công nghiệp thời kỳ 2021-2030, Chương trình số 02/CTr-SCT về phát triển cụm công nghiệp tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025.

Đến nay, có 3 cụm công nghiệp đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 là Cụm công nghiệp Tân Phước Hưng (50ha), Tân Thành (50ha) và Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp thành phố Vị Thanh (mở rộng thêm 11,45ha). Phối hợp các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh kêu gọi đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp và xây dựng kế hoạch triển lãm tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang năm 2022.

Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Hòa đánh giá cao những kết quả mà Sở Công thương đạt được trong quý I/2022. Tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức ngành công thương cần phát huy tối đa tinh thần đoàn kết nội bộ, bám sát chương trình, nhiệm vụ được giao, kết luận của UBND tỉnh tại các cuộc họp.

Theo dõi tình hình thực hiện Kế hoạch 213/KH-UBND để đáp ứng yêu cầu tiến độ đề ra, thu hút các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng và đầu tư thứ cấp phù hợp với tiêu chí khi đầu tư vào các cụm công nghiệp của tỉnh.

Phối hợp với các sở, ngành chuẩn bị tốt cho Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang sắp tới cũng như các hoạt động tại giải Mekong delta marathon Hậu Giang năm 2022.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường hàng hóa, giá cả, kinh doanh xăng dầu, hoạt động các cửa hàng, siêu thị, chợ, chủ động dự báo tình hình từ nay đến cuối năm và xử lý nghiêm khi phát hiện vi phạm. Tiếp tục nghiên cứu đề xuất giải pháp tiêu thụ và bao tiêu các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm OCOP hiệu quả...