Công nhận đại lý thủ tục hải quan cho 14 doanh nghiệp

Theo thoibaitaichinhvietnam.vn

Trong 15 ngày đầu tháng 7, Tổng cục Hải quan đã ban hành các quyết định công nhận hoạt động đại lý thủ tục hải quan đối với 14 doanh nghiệp (DN) hoạt động tại địa bàn Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Cụ thể, tại địa bàn Hà Nội có 5 DN được công nhận là: Công ty giao nhận Dove Việt Nam, Công ty TNHH Tân Tiên Phong; Công ty TNHH kinh doanh và dịch vụ xuất nhập khẩu, Công ty cổ phần giao nhận vận tải quốc tế, Công ty cổ phần DDV Logistics Việt Nam.

Tại địa bàn TP. Hồ Chí Minh có 8 DN là: Công ty TNHH thương mại dịch vụ vận tải Khánh Hà, Công ty TNHH giao nhận vận tải quốc tế Sao Nam, Công ty TNHH xuất nhập khẩu Gia Nguyên, Công ty TNHH Intesment Holding, Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Mai Khanh, Công ty TNHH vận chuyển Toàn Cầu Xanh, Công ty TNHH Vạn An Lộc, Công ty TNHH thương mại vận tải quốc tế Hoàng Gia.

Bên cạnh đó, Hải Phòng có 1 DN được công nhận là Công ty cổ phần Container Việt Nam.

Tổng cục Hải quan yêu cầu DN được công nhận đại lý hải quan có trách nhiệm hoạt động đúng quy định Luật Hải quan, Thông tư 12/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên làm đại lý thủ tục hải quan ;trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý thủ tục hải quan…/.