Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng:

“Công trình, dự án có thể nợ chứ không thể nợ người dân“

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Chiều 15/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục thảo luận về phương án sử dụng nguồn kinh phí còn lại và tiết kiệm chi ngân sách trung ương (NSTW) năm 2015 và nguồn 10.000 tỷ đồng tiền bán cổ phần sở hữu của nhà nước tại một số doanh nghiệp (DN) năm 2015 chưa sử dụng.

Bộ trưởng Bộ Tài chính phát biểu tại phiên họp.
Bộ trưởng Bộ Tài chính phát biểu tại phiên họp.

Bổ sung 2.100 tỷ đồng chi cải cách tiền lương

Theo báo cáo của Chính phủ, đến hết năm 2015 đã cơ bản thực hiện xong các nhiệm vụ chi theo dự toán được duyệt đầu năm, đảm bảo đúng chính sách, chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi đã ban hành. Nguồn kinh phí còn lại và tiết kiệm chi NSTW năm 2015 là 5.460 tỷ đồng. Trong năm, Quốc hội đã cho phép sử dụng nguồn 10.000 tỷ đồng tiền bán cổ phần sở hữu nhà nước tại một số DN để xử lý cân đối NSTW năm 2015. Tuy nhiên, sau khi rà soát cân đối, xử lý số hụt thu bằng các nguồn tiết kiệm chi thì cân đối NSTW năm 2015 được đảm bảo, không phải sử dụng đến 10.000 tỷđồngnày. Như vậy, tổng nguồn lực của NSTW đến hết năm 2015 là 15.460 tỷ đồng.

Căn cứ nguyên tắc phân bổ, sử dụng kinh phí năm 2015 đã trình Quốc hội, Chính phủ đề xuất sử dụng số 5.460 tỷ đồng cho các mục đích gồm: bù hụt thu cân đối NSTW năm 2015 là 2.144 tỷ đồng; Thưởng vượt thu cho các địa phương 1.128 tỷ đồng (bằng 15% số vượt thu, so với mức tối đa được quy định là 30%); Hỗ trợ đầu tư trở lại từ số vượt thu tại các cửa khẩu quốc tế đường bộ cho các địa phương 88 tỷ đồng; Bổ sung chi cải cách tiền lương: 2.100 tỷ đồng.

Đề nghị chi 4.000 tỷ đồng cho chuẩn nghèo mới

Về phương án sử dụng nguồn 10.000 tỷ đồng tiền bán cổ phần, do cân đối NSTW năm 2016 tiếp tục chịu ảnh hưởng của giá dầu giảm, Chính phủ kiến nghị cho phép chuyển nguồn 10.000 tỷ đồng này sang năm 2016 để sử dụng cho các nhiệm vụ gồm: Thực hiện điều chỉnh chuẩn nghèo 4.000 tỷ đồng; Tăng chi đầu tư phát triển 6.000 tỷ đồng, trong đó bổ sung vốn đối ứng các dự án ODA trọng điểm, cấp bách 4.000 tỷ đồng, bổ sung vốn chống hạn hán, xâm nhập mặn ở Tây Nguyên, Nam Trung Bộ, ĐBSCL 2.000 tỷ đồng.

Theo giải trình của Chính phủ, nhu cầu kinh phí tăng thêm khi thực hiện chuẩn nghèo, cận nghèo mới là rất lớn, dự toán NSNN năm 2016 mới bố trí được một phần, việc bổ sung thêm nguồn kinh phí là cần thiết, góp phần thực hiện tốt cácchính sách an sinh xã hội cho các đối tượng là người nghèo, cận nghèo.

Qua quá trình thẩm tra, đa số ý kiến trong UBTCNS nhất trí với các phương án Chính phủ đề xuất. Đối với đề nghị phân bổ 4.000 tỷ đồng để thực hiện điều chỉnh chuẩn nghèo, đa số ý kiến cho rằng, thời gian qua các chính sách an sinh xã hội được ban hành khá nhiều nhưng còn thiếu nguồn lực thực hiện, do đó, nhất trí với việc phân bổ 4.000 tỷ đồng để thực hiện điều chỉnh chuẩn nghèo.

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến đề nghị xem xét giảm bớt một phần kinh phí bố trí vốn đối ứng ODA để tăng chi thực hiện chuẩn nghèo và các chính sách an sinh xã hội đã ban hành nhưng chưa có nguồn lực thực hiện.

Tuy nhiên, một số ý kiến trong UBTCNS và ý kiến thảo luận trong UBTVQH cho rằng, theo tinh thần Nghị quyết của Trung ương thì khoản 10.000 tỷ đồng chỉ dành cho đầu tư phát triển, do đó cần cân nhắc việc chi cho chính sách giảm nghèo. Quyền quyết định khoản tiền này cũng không thuộc thẩm quyền UBTVQH mà cần phải trình ra Quốc hội, đồng thời lưu ý đến khoản chi chính sách nhà ở cho người có công.

Lùi chi hộ nghèo để “nhường” chi đầu tư phát triển?

Trình bày tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết: Thực tế khoản chi đầu tư phát triển năm 2015 đã được bố trí cao hơn dự toán và dự kiến năm 2016 cũng vậy, trong bối cảnh không phải sử dụng đến khoản 10.000 tỷ đồng mà Quốc hội đã cho phép. Đồng thời, để đảm bảo chi đầu tư phát triển 254.000 tỷđồngnhư dự toán 2016, nên đã phải lùi khoản chi giảm nghèo đa chiều từ 15.000 xuống còn 7.000 tỷ đồng. Trong khi đó, giải ngân XDCB 5 tháng đầu năm mới đạt 20%.

Nhất trí với quan điểm chú trọng vốn cho các dự án ODA trọng điểm, các dự án chống xâm nhập mặn... tuy nhiên Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cũng cho biết cả nước hiện có 3,8 triệu hộ nghèo và cận nghèo theo chuẩn mới, trong khi thu ngân sách năm nay vẫn tiếp tục rất khó khăn do giá dầu giảm, đồng thời chi đầu tư phát triển vẫn tăng.

Trong điều kiện dư địa về đầu tư vẫn còn, dự toán đã bố trí chưa tiêu được bao nhiêu, Bộ trưởng Bộ Tài chính đề nghị khi đã bố trí đủ cho đầu tư phát triển theo dự toán thì cũng không nặng nề việc phải dành chi thêm cho đầu tư phát triển.

“Công trình, dự án có thể nợ chứ không thể nợ người dân. Đây là điều chúng tôi rất băn khoăn, hơn nữa điều kiện cân đối chúng ta có, giải ngân XDCB còn dư địa. Vì vậy, rất mong Thường vụ Quốc hội, Quốc hội ủng hộ phương án này”, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh.

Sau khi thảo luận, UBTVQH nhất trí với phương án phân bổ khoản 5.460 tỷ đồng. Tuy nhiên, với khoản 10.000 tỷ đồng, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho rằng không thuộc thẩm quyền của UBTVQH, nên đề nghị Chính phủ trình ra Quốc hội và thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết Trung ương là tập trung cho đầu tư phát triển.