Công ty chứng khoán nào dẫn đầu thị phần môi giới cổ phiếu trên HNX quý II/2018?

PV.

CTCP Chứng khoán Sài Gòn (SSI) và CTCP Chứng khoán VNDIRECT (VNDS) trở thành 2 công ty dẫn đầu thị phần môi giới cổ phiếu trên HNX quý II/2018.

SSI có thị phần lớn nhất, chiếm 11,18% giá trị giao dịch toàn thị trường.
SSI có thị phần lớn nhất, chiếm 11,18% giá trị giao dịch toàn thị trường.

Theo đó, SSI dẫn đầu thị phần môi giới trên thị trường cổ phiếu niêm yết và VNDS dẫn đầu thị phần môi giới trên thị trường UPCoM.

Trên thị trường cổ phiếu niêm yết qúy II/2018, 3 công ty chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết lớn nhất trên HNX lần lượt là SSI, CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội, VNDS. Trong đó, SSI có thị phần lớn nhất, chiếm 11,18% giá trị giao dịch toàn thị trường, tiếp theo là CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội  với 9,52% và VNDS với 8,49%.

Như vậy, SSI liên tục dẫn đầu thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết trên HNX cả năm 2017, qúy I/2018 và qúy II/2018. VNDS từ vị trí thứ 2 trong qúy I/2017 đã xuống vị trí thứ 3 trong qúy II/2018, trong khi CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội vươn lên ngôi thứ 2 từ vị trí thứ 3 của quý trước.

STT

Tên CTCK

Thị phần (%)

1

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn

11.18%

2

Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

9.52%

3

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

8.49%

4

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

8.07%

5

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

7.38%

6

Công ty TNHH Chứng khoán ACB

6.78%

7

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

5.28%

8

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt

4.66%

9

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

3.72%

10

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

3.56%

Trên thị trường UPCoM, VNDS với thị phần chiếm 11,54% giá trị giao dịch toàn thị trường đã chiếm lĩnh vị trí dẫn đầu thay thế cho SSI. CTCP Chứng khoán Bản Việt từ vị trí thứ 4 đã vươn lên vị trí thứ 2 với thị phần 10,51%. Trong khi đó, thị phần môi giới của SSI giảm từ vị trí thứ 1 (12,26%) trong qúy I/2017 xuống vị trí thứ 3 (8,66%) trong qúy II/2018.

STT

Tên CTCK

Thị phần (%)

1

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

11.54%

2

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt

10.51%

3

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn

8.66%

4

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

6.30%

5

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

5.14%

6

Công ty Cổ phần Chứng khoán IB

4.78%

7

Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

4.74%

8

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

4.58%

9

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

3.96%

10

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

3.82%

Trên thị trường trái phiếu Chính phủ, nhóm thành viên có thị phần môi giới cao nhất (trên 10%) vẫn bao gồm: CTCP Chứng khoán Bảo Việt, CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, CTCP Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Ở nhóm thành viên có thị phần môi giới thấp nhất (ít hơn 5%) gồm có Công ty TNHH Chứng khoán ACB, SSI, Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset Wealth Management (Việt Nam), CTCP Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng và VNDS.

STT

Thành viên

Nhóm

1

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Nhóm có thị phần trên 10%

2

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN

3

Công ty TNHH Chứng khoán NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam

4

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

5

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt

Nhóm có thị phần từ 5% đến 10%

6

Công ty TNHH Chứng khoán ACB

Nhóm có thị phần dưới 5%

7

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn

8

Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset Wealth Management(Việt Nam)

9

Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng

10

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect