Công ty Dệt May Gia Định tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Thanh Sơn

(Tài chính) Ngày 25/01/2013 Công ty TNHH MTV Dệt May Gia Định đã tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba được Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trao tặng.

Tại buổi lễ ông Lê Mạnh Hà được sự ủy nhiệm của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã lên trao và gắn Huân chương Lao động hạng Ba trên lá cờ truyền thống của công ty.  
Năm 2012 Công ty TNHH MTV Dệt may Gia Định đạt được kết quả sản xuất kinh doanh cao tổng doanh thu được 3.920,4 tỷ đồng, đạt 105,4% kế hoạch, tăng 5,2% so với cùng kỳ 2011; lợi nhuận 170,9 tỷ đồng, đạt 100,5% kế hoạch, tăng 2,1% so với cùng kỳ 2011; nộp ngân sách 73,9 tỷ đồng, đạt 108,7% kế hoạch, tăng 0,9% so với cùng kỳ 2011; kim ngạch xuất khẩu 235,2 triệu USD tỷ đồng, đạt 114,2% kế hoạch, tăng 13,6% so với cùng kỳ 2011; thu nhập bình quân 5,1 triệu đồng/người/tháng, đạt 106,3% kế hoạch, tăng 10,7% so với cùng kỳ 2011; lao động bình quân 11.622 người, đạt 105,7%, tăng 5% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó công ty còn thực hiện nhiều mặt hoạt động khác về đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ; xây dựng quảng bá thương hiệu; công tác đào tạo, nâng cao tay nghề cho công nhân lao động; thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; đặc biệt là công tác chăm lo đời sống người lao động. Kế hoạch SXKD năm 2013 của công ty với  tổng doanh thu 3.960 tỷ đồng; lợi nhuận 172 tỷ đồng; nộp ngân sách 74 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu 236 triệu USD; thu nhập bình quân 5,3 triệu đồng/người/tháng.
Tham dự và chỉ đạo Hội nghị ông Lê Mạnh Hà - Phó Chủ tịch UBNDTP cho biết năm 2012 là năm rất nhiều khó khăn, thách thức đối với các doanh nghiệp, nhưng ông đã ghi nhận kết quả đạt được của Công ty Dệt may Gia Định trong thời gian qua. Tuy nhiên trong năm 2013 lãnh đạo công ty cần tiếp tục tập trung đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; quan tâm công tác nghiên cứu khoa học công nghệ và ứng dụng khoa học công nghệ để tăng hàm lượng chất xám cho từng sản phẩm, nâng cao giá trị gia tăng, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tăng khả năng cạnh tranh của các sản phẩm; Công ty cũng cần quan tâm hơn nữa đời sống cho người lao động góp phần tạo thêm công ăn việc làm và ổn định cuộc sống cho người lao động.    

Tiền thân của Công Ty Dệt May Gia Định là Xí Nghiệp Dệt số 3.Đến năm 1992 công ty được thành lập theo quyết định số 190/QĐ-UB ngày 09/12/1992 của Uy ban Nhân Dân Thành Phố.Đến ngày 09/12/2005. Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố đã có Quyết định số 6231/QĐ –UBND về việc tổ chức lại Công Ty Dệt May Gia Định hoạt động theo mô hình Công Ty Mẹ – Công ty Con.