Công ty TNHH Thiên Sư Việt Nam bị phạt 245 triệu đồng do quy định về kinh doanh đa cấp


Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Thiên Sư Việt Nam.

Công ty TNHH Thiên Sư Việt Nam tại Khu công nghiệp Đại An, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Công ty TNHH Thiên Sư Việt Nam tại Khu công nghiệp Đại An, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Qua công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Thiên Sư Việt Nam (địa chỉ trụ sở chính tại Lô XN23, Khu công nghiệp Đại An, Phường Tứ Minh, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương) với số tiền 245 triệu đồng về các hành vi vi phạm:

- Không thực hiện trách nhiệm đào tạo cơ bản cho người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định;

- Không thông báo tới Bộ Công Thương đúng thời hạn khi có thay đổi trong danh sách đào tạo viên;

- Không thực hiện đúng việc đào tạo cơ bản cho người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật;

- Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng việc cấp thẻ thành viên cho người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật;

- Không thực hiện thông báo với Sở Công Thương địa phương khi tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo thuộc trường hợp phải thông báo theo quy định.

Công ty TNHH Thiên Sư Việt Nam đã không thông báo với Sở Công Thương địa phương khi tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo
Công ty TNHH Thiên Sư Việt Nam đã không thông báo với Sở Công Thương địa phương khi tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo

Trước đó, năm 2019 Công ty TNHH Thiên Sư Việt Nam đã bị Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương xử phạt 585 triệu đồng vì có nhiều vi phạm trong quá trình hoạt động.

Cụ thể, hệ thống công nghệ thông tin của Công ty TNHH Thiên Sư Việt Nam không cung cấp cho người tham gia bán hàng đa cấp đầy đủ các thông tin cơ bản theo quy định. Trang thông tin điện tử không cập nhật danh sách đào tạo viên; không vận hành hệ thống thông tin liên lạc để tiếp nhận, giải quyết thắc mắc, khiếu nại của người tham gia bán hàng đa cấp; có người tham gia bán hàng đa cấp tại các tỉnh nơi công ty chưa được cấp xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Công ty TNHH Thiên Sư Việt Nam đã ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp với cá nhân không đủ điều kiện tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật; không đăng ký sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp khi có thay đổi mẫu hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp.

Ngoài ra, Công ty TNHH Thiên Sư Việt Nam còn ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp không bao gồm đầy đủ các nội dung cơ bản theo quy định của pháp luật; không thanh toán hoa hồng, tiền thưởng, khuyến mại và các lợi ích kinh tế khác bằng tiền cho người tham gia bán hàng đa cấp dưới hình thức chuyển khoản qua ngân hàng. Công ty chỉ định đào tạo viên không đáp ứng điều kiện của pháp luật để đào tạo cơ bản cho người tham gia bán hàng đa cấp.

Theo tapchicongthuong.vn