Không công bố thông tin, nhiều doanh nghiệp bị xử phạt

Hoàng Minh

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành các quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sài Gòn, Công ty cổ phần Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn do vi phạm công bố thông tin.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

UBCKNN đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn (Bình Định), Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sài Gòn (TP. Hồ Chí Minh) với số tiền là 92,5 triệu đồng/công ty do những vi phạm liên quan đến việc không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN.

Cụ thể, Công ty cổ phần Khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn bị phạt do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) các tài liệu: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, báo cáo thường niên năm 2023.

Cùng với đó, Công ty này công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và HNX các tài liệu: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 đã được soát xét, báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2023, thông báo mời họp và tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2023...

Tương tự, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sài Gòn (TP. Hồ Chí Minh) bị phạt do không gửi nội dung công bố thông tin cho HNX các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2022, báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện bán niên 2023...

Trong thực tế, thị trường chứng khoán rất nhạy cảm với thông tin, khi sự bất cân xứng thông tin không chỉ ảnh hưởng đến nhà đầu tư mà còn tạo ra hệ quả lâu dài về niềm tin đối với thị trường. Do đó, bảo đảm độ cân xứng thông tin trên thị trường chứng khoán là tiêu chí đầu tiên để đánh giá sự phát triển của thị trường qua mức độ công khai, minh bạch thông tin. Trong khi đó, nhiều chuyên gia nhận định, không ít công ty vẫn coi nhẹ việc công bố thông tin. Điều này dẫn đến những hệ quả không mong muốn cho mục tiêu minh bạch hóa thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam.