Công ty Tư vấn đầu tư Hướng Việt nắm giữ hơn 20% cổ phần STK

Theo tinnhanhchungkhoan.vn

Sợi Thế Kỷ đã trở thành công ty liên kết của CTCP Tư vấn đầu tư Hướng Việt kể từ 17/12/2015.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư Hướng Việt thông báo, đã mua vào 550.000 cổ phiếu STK của CTCP Sợi Thế Kỷ và nhận cổ tức bằng cổ phiếu 792.866 cổ phiếu, giao dịch kết thúc ngày 17/12/2015. Như vậy, sau giao dịch này, Công ty Tư vấn đầu tư Hướng Việt đã nắm giữ 9.381.534 cổ phiếu STK, nâng tỷ lệ lên 20,16%. Trước đó, Hướng Việt nắm giữ 8.038.668 cổ phiếu STK, chiếm tỷ lệ 19% vốn điều lệ Sợi Thế Kỷ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2015, doanh thu thuần của Sợi Thế Kỷ đạt 925,3 tỷ đồng, giảm 15% cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế đạt 61,6 tỷ đồng, giảm 25%. Với kết quả này, STK hoàn thành 55% kế hoạch doanh thu và 53% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cho cả năm.

Đánh giá về tiềm năng tăng trưởng của Sợi Thế Kỷ, VCBS cho rằng, nhu cầu thị trường nội địa sẽ cải thiện trong năm 2016 khi các nhà máy dệt may tại Việt Nam được miễn thuế nhập khẩu sau khi TPP được ký kết cùng với luồng đầu tư FDI vào ngành dệt may tại Việt Nam. Vì vậy, sản lượng tiêu thụ của STK có thể đạt 85% công suất khả dụng so với mức 72% năm 2015, đạt 44.200 tấn thành phẩm.

Với việc giá dầu giảm về mức 51,4 USD/thùng trong năm 2016 so với mức 52,5 USD/thùng cho năm 2015 theo dự báo của Ngân hàng Thế giới, VCBS cho rằng, giá hạt PET trong 2016 sẽ giảm nhẹ về 93 cents/kg so với mức 94 cents/kg hiện tại. Mặt khác, mức chênh lệch giá (giá bán - giá hạt PET) của STK cũng sẽ giảm về khoảng 80 cents/kg so với mức 84 cents/kg do (1) khách hàng yêu cầu phải giảm giá bán khi giá nguyên liệu giảm, (2) cạnh tranh từ Trung Quốc khi đồng VND vẫn neo cao so với các nước khác và (3) áp lực bán hàng từ việc tăng công suất. Vì vậy, giá bán sẽ giảm về mức 1,73 USD/kg so với mức 1,78 USD/kg hiện tại.

Ngoài ra, VCBS dự báo, đồng VND sẽ giảm khoảng 2% trong năm 2016, thì mức lỗ chênh lệch tỷ giá của STK có thể ở mức 18 tỷ đồng dựa trên tổng nợ vay hiện tại khoảng 36 triệu USD.

Với việc đưa Nhà máy Trảng Bàng 3 vào hoạt động, khấu hao trong năm 2016 sẽ tăng mạnh ở mức 156 tỷ đồng. Như vậy, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của STK 2016 có thể đạt lần lượt 1.759 tỷ đồng và 176 tỷ đồng.