Công ty Xây dựng Hòa Bình 6 tháng đầu năm lãi 263 tỷ đồng

Thụy Vân

Công ty CP Xây dựng và kinh doanh địa ốc Hòa Bình (mã: HBC) đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2016 với kết quả tăng vọt so với cùng kỳ.

Ký kết hợp tác chiến lược với Sun Group. Ảnh HB
Ký kết hợp tác chiến lược với Sun Group. Ảnh HB

Bên cạnh yếu tố thuận lợi khách quan Hòa Bình đã không ngừng nỗ lực vượt khó, vươn lên và khẳng định vị thế của mình. Đến nay, Hòa Bình đã trở thành công ty xây dựng hàng đầu trong nước và có uy tín cao đối với các nhà thầu quốc tế.

CTCP Xây dựng và kinh doanh địa ốc Hòa Bình (mã: HBC) đã công bố BCTC hợp nhất quý 2/2016 với kết quả tăng vọt so với cùng kỳ.

Cụ thể, riêng trong quý 2, doanh thu thuần của HBC tăng 89%, đạt 2.444 tỷ đồng. Tỷ lệ giá vốn/doanh thu giảm mạnh từ 95% xuống 89%, theo đó lợi nhuận gộp tăng tới 326% lên 263 tỷ đồng.

Nhờ vậy, mặc dù các chi phí đều tăng mạnh và HBC cũng không còn khoản lợi nhuận khác giá trị 13 tỷ đồng như quý 2 năm trước nhưng công ty đã đạt 88 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế - tăng 272% so với cùng kỳ. Theo thuyết minh, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng vọt là do công ty trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi hơn 51 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước được hoàn nhập hơn 3 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần của Hòa Bình tăng 74%, đạt 4.061 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng 213%, đạt 140 tỷ đồng. Phần LNST thuộc về cổ đông của công ty mẹ là 138 tỷ đồng.