Công việc của kế toán thương mại dịch vụ cần làm những gì?

Theo lamketoan.edu.vn

Kế toán thương mại dịch vụ có thể nói là lĩnh vực dễ thực hiện hơn cả so với các ngành nghề khác như xây dựng, hành chính sự nghiệp… Tuy nhiên trên thực tế để làm tốt công việc của kế toán thương mại dịch vụ cần trang bị cho mình một số vốn kiến thức, kỹ năng làm việc.

Để làm tốt công việc của kế toán thương mại dịch vụ cần trang bị một số vốn kiến thức, kỹ năng.
Để làm tốt công việc của kế toán thương mại dịch vụ cần trang bị một số vốn kiến thức, kỹ năng.

Các công việc cần phải làm hàng ngày

Căn cứ hoá đơn mua hàng để hạch toán đồng thời theo dõi kho hàng hoá. Trước khi và hạch toán kê khai nên kiểm tra lại thông tin nhà cung cấp và hoá đơn đó đã được phát hành chưa trên trang tracuuhoadon.gdt.gov.vn thông tin thông báo phát hành hoá đơn.

Đặt in hoá đơn, thông báo phát hành hoá đơn (nếu có), xem hướng dẫn tại đây: Thông báo phát hành hóa đơn giá trị gia tăng.

Lập phiếu nhập kho, xuất kho, theo dõi tổng hợp nhập xuất tồn kho

Viết hoá đơn bán hàng cho khách. Trước khi viết kiểm tra lại thông tin của khách hàng trên trang web tncnonline.com.vn (tra cứu thông tin theo các bước: Tra cứu mã số thuế -> Doanh nghiệp).  Để biết chính xác hơn về thông tin khách hàng tránh viết hoá đơn sai thông tin.

Lập phiếu chi với những hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ thanh toán ngay

Lập phiếu thu với những hoá đơn bán ra thu tiền ngay

Lập giấy nộp tiền và đi nộp tiền các loại thuế, lập bảng kê theo dõi số thuế phải nộp, đã nộp, số thuế cần phải nộp

Theo dõi công nợ chi tiết với nhà cung cấp và khách hàng. Chú ý tránh nhầm lẫn công nợ giữa khách hàng này và khách hàng kia. Và không được bù trừ công nợ cho nhau (trừ khi đối tượng vừa là khách hàng, vừa là nhà cung cấp)

Cân đối hàng tồn kho, nếu trong trường hợp hàng tồn kho mà nhiều thì nên xuất bảng kê khách lẻ, viết hoá đơn “khách lẻ không lấy hoá đơn” rồi kẹp bảng kê này vào hoá đơn để làm chi tiết. Với hoá đơn này không được xé ra khỏi cuống liên nào. Vì thực tế khách hàng đã không lấy hoá đơn kế toán nên lưu tại cuống tránh thất lạc, dễ quản lý

Ghi chép lại các vấn đề liên quan trong quá trình phát sinh hàng năm để khi quyết toán còn nhớ giải trình và chuyển lại cho người làm sau.

Công việc cần làm hàng quý

Có 3 công việc mà kế toán thương mại dịch vụ cần hoàn thành trong hàng quý của năm bao gồm:

Lập báo cáo thuế tháng, quý và tình hình sử dụng hoá đơn. Sử dụng báo cáo thuế qua mạng để đạt hiệu quả cao nhất

Lập báo cáo tài chỉnh đầy đủ gửi cho thuế, thống kê, ngân hàng

Lập quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và thu nhập cá nhân

Công việc cuối năm

Những ngày cuối năm là những ngày quan trọng nhất không chỉ đối với kế toán thương mại dịch vụ và còn đối với các ngành nghề kế toán khác. Trong những ngày này 1 kế toán thương mại dịch vụ cần thực hiện các công việc như:

In đầy đủ các sổ sách: sổ cái, sổ chi tiết

In các báo cáo chi tiết như: Báo cáo tổng hợp tồn kho hàng hoá, công cụ dụng cụ.

In các sổ chi tiết liên quan

Sắp xếp lại hồ sơ, phân loại và cho vào từng hộp để lưu, cất cẩn thận tránh ẩm ướt.

Quyển hoá đơn gốc thì đánh theo số quyển và kiểm tra lại trong năm có hoá đơn nào xếp quên ký và đóng dấu thì bổ sung luôn tránh sót lại khi quyết toán.