Cục thuế An Giang: Quyết tâm lớn cho nhiệm vụ mới

PV.

(Tài chính) Năm 2013, kết quả thu ngân sách nhà nước của Cục thuế An Giang được 5.477 tỷ đồng, đạt 101% dự toán thu Hội đồng nhân dân Tỉnh giao, tăng 8,5% so cùng kỳ năm 2012. Đây là cơ sở vững chắc để Cục thuế Tỉnh bước vào thực hiện thành công nhiệm vụ năm 2014 với mục tiêu phấn đấu thu vượt tối thiểu 5% dự toán thu là 5.650 tỷ đồng, trong đó, các khoản thu cân đối là 3.800 tỷ đồng, tăng 9,89% so năm 2013.

Hệ thống Thuế tỉnh An Giang đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách thuế có hiệu lực từ ngày 01/01/2014. Nguồn: angiang.gdt.gov.vn
Hệ thống Thuế tỉnh An Giang đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách thuế có hiệu lực từ ngày 01/01/2014. Nguồn: angiang.gdt.gov.vn

Quyết tâm lớn, thành quả cao

Trong bối cảnh tình hình kinh tế trong và ngoài nước còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, tình hình thu ngân sách của Cục thuế An Giang cũng không tránh khỏi những ảnh hưởng. Cụ thể, năm 2013, tình hình sản xuất kinh doanh (SXKD) trên địa bàn gặp nhiều khó khăn, sức mua thị trường giảm; các mặt hàng xuất khẩu quan trọng của tỉnh là nông, thủy sản gặp bất lợi về giá cả và thị trường trong thời gian dài; ngành Thuế triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 01/NQ-CP và 02/NQ-CP của Chính phủ giải quyết gia hạn nộp thuế để góp phần tháo gỡ khó khăn cho SXKD ảnh hưởng đến kết quả thu.

Trong bối cảnh đó, nhờ hầu hết doanh nghiệp (DN) và cơ sở SXKD trên địa bàn ra sức khắc phục khó khăn để duy trì, phát triển SXKD trên một số lĩnh vực. Cục thuế Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc, giải quyết kịp thời các yêu cầu, tạo điều kiện tốt để DN hoạt động thuận lợi; đồng thời, đã chủ động rà soát, đánh giá khả năng thu trên từng địa bàn, từng khoản thu để tăng cường các biện pháp quản lý và khai thác nguồn thu bù đắp các khoản hụt thu; giám sát 100% hồ sơ khai thuế; thanh tra, kiểm tra chống thất thu; xử lý tích cực các khoản nợ đọng thuế... nên đã hoàn thành tốt dự toán thu được giao.

Trong năm, hệ thống Thuế tỉnh quản lý 125.431 mã số thuế, trong đó, 5.851 công ty, DN, hợp tác xã; 1.710 đơn vị sự nghiệp; 3 tổ hợp tác; 50.650 hộ kinh doanh cá thể và 67.217 mã số thuế cá nhân.

Trong điều kiện SXKD phải đối mặt với nhiều yếu tố bất lợi, các giải pháp hỗ trợ SXKD của Nhà nước đã mang lại nhiều hiệu ứng tích cực cho nền kinh tế. Đồng hành cùng người nộp thuế (NNT), Cục Thuế tỉnh An Giang đã triển khai thực hiện kịp thời các giải pháp về thuế nhằm tiếp sức cho cộng đồng DN, doanh nhân trên địa bàn sớm vượt qua những khó khăn, thách thức trong SXKD.

Theo đó, toàn ngành triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời Nghị quyết số 01/NQ-CP và 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho SXKD, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu; thực hiện tốt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế Thu nhập cá nhân; quan tâm giải quyết kịp thời hồ sơ giảm, giãn, gia hạn nộp thuế đúng chế độ, đối tượng, tạo thuận lợi tối đa cho NNT nhằm góp phần đưa các giải pháp hỗ trợ SXKD của Chính phủ phát huy tác dụng, đi vào cuộc sống. Việc thực hiện các chính sách hỗ trợ SXKD đã ảnh hưởng đến số thu năm 2013 trên 93 tỷ đồng.

Trước những khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ thu NSNN, công tác cải cách hành chính về thuế càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng góp phần cải thiện môi trường SXKD. Năm 2013, hệ thống Thuế toàn tỉnh duy trì việc giải quyết nhanh chóng các thủ tục hành chính (TTHC) về thuế; giải quyết kịp thời những vướng mắc cho DN; bám sát kế hoạch của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh An Giang giai đoạn 2012 – 2015, nâng cao hiệu quả cơ chế “một cửa” liên thông, đồng thời, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc duy trì tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008. Ngoài việc tích cực nghiên cứu, đề xuất với ngành cấp trên cải tiến, sửa đổi các TTHC không còn phù hợp, Cục Thuế đã hệ thống bộ TTHC và tổ chức niêm yết đầy đủ 226 TTHC cấp Cục và 176 TTHC cấp Chi cục tại cơ quan thuế, cổng thông tin điện tử của ngành để DN, người dân dễ dàng sử dụng và giám sát việc thực hiện.

Những cải cách về quy trình quản lý, TTHC của cơ quan thuế ngày càng được cộng đồng DN và NNT đồng tình ủng hộ. Hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ luôn được đổi mới, đa dạng hóa các hình thức, tạo điều kiện cho NNT dễ dàng tiếp cận các thông tin để thực hiện tốt việc kê khai, nộp thuế, tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí. Các kênh tuyên truyền, hỗ trợ của cơ quan thuế giúp cộng đồng DN, doanh nhân hiểu biết đầy đủ chính sách miễn, giảm, gia hạn nộp thuế để thực hiện, nhất là nội dung các Luật Thuế được sửa đổi, bổ sung có hiệu lực từ 01/7/2013 và các nghị định, thông tư, các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đặc biệt, trang thông tin điện tử của Cục Thuế được đăng tải 186 nội dung về chính sách, chế độ thuế, thông tin cảnh báo, TTHC, hỗ trợ DN sử dụng các ứng dụng từ đăng ký thuế, khai thuế trên tờ khai mã vạch, khai thuế qua internet, hướng dẫn nộp thuế qua ngân hàng, tra cứu thông tin về hóa đơn đã phát hành, sổ tay cập nhật nhanh chính sách thuế hàng tháng... đã trở thành cầu nối quan trọng giữa cơ quan thuế và DN với hơn 87.000 lượt truy cập/tháng.

Bên cạnh đó, Cục Thuế đã kịp thời thông tin để DN và nhân dân am hiểu về các giải pháp của ngành Thuế quyết liệt đấu tranh với một số DN lợi dụng sự thông thoáng trong cơ chế thành lập DN, chế độ tự in hoá đơn để thực hiện các hành vi mua, bán hoá đơn bất hợp pháp, xuất khống hàng hóa qua biên giới đất liền nhằm chiếm đoạt tiền thuế giá trị gia tăng thông qua việc khấu trừ thuế, hoàn thuế và hợp thức hoá chi phí khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp.

Để các giải pháp ưu đãi thuế phát huy tốt hiệu quả, cơ quan Thuế đã kết hợp triển khai đồng bộ với các giải pháp liên quan nhằm kiểm soát tốt diễn biến công tác thu nộp NSNN trong từng thời kỳ. Ngay từ đầu năm, Cục Thuế đã có những chỉ đạo sâu sát, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực, yêu cầu các đơn vị thu đánh giá sát đúng tình hình trong từng thời kỳ; chỉ ra những khoản thu còn đạt thấp so với tiềm năng, làm rõ các nguyên nhân chủ quan, khách quan để đề ra các biện pháp chỉ đạo, tổ chức thu đúng, đủ các khoản thu vào NSNN.

Theo đó, kiểm soát chặt chẽ việc kê khai thuế nhằm phát hiện kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, không đủ số thuế phải nộp để có biện pháp chấn chỉnh, qua đó, ý thức tự giác chấp hành kê khai thuế của NNT ngày được nâng cao, nộp tờ khai thuế hàng tháng đúng hạn đạt tỷ lệ 98%. Cách làm này đã tác động kê khai, nộp thuế kịp thời, đảm bảo ổn định nguồn thu trong từng thời kỳ. Công tác thanh tra, kiểm tra đạt hiệu quả cao nhờ chú trọng kiểm tra hồ sơ thuế tại trụ sở cơ quan thuế, kiểm tra tại trụ sở NNT, thanh tra tại DN, kiểm tra sau hoàn thuế.

Trong năm, Cục Thuế cũng đã tăng cường các biện pháp thu nợ thuế, tổ chức rà soát, đối chiếu, phân loại các khoản nợ thuế để đôn đốc thu hồi nợ đọng, hạn chế nợ mới phát sinh, đồng thời, thu nợ thuế đúng lộ trình được 406 tỷ đồng, góp phần hoàn thành tốt dự toán thu được giao.

Song song đó, cơ quan thuế các cấp đã kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành tích cực đề ra các giải pháp trợ giúp DN, thúc đẩy kinh tế phát triển để tăng trưởng nguồn thu.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, toàn ngành đã bố trí nguồn nhân lực cho các bộ phận trọng yếu; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, chuyên nghiệp hoá các chức năng, nghiệp vụ quản lý cho cán bộ - công chức (CBCC) nên đã xây dựng được đội ngũ CBCC Thuế toàn tỉnh chuyên nghiệp, khai thác và sử dụng tốt công nghệ tin học vào công tác quản lý thuế, luôn biết khắc phục mọi khó khăn, năng động, sáng tạo, phấn đấu vươn lên vì mục tiêu chung. Song song đó, toàn hệ thống đẩy mạnh các phong trào thi đua; phát huy sáng kiến, cải tiến đi đôi với việc thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, phẩm chất và phong cách phục vụ văn minh, khoa học, xứng đáng với sự tin cậy của NNT.

Nhiệm vụ mới…

Năm 2014, diễn biến tình hình kinh tế thế giới còn nhiều phức tạp, khó lường. Trong nước, nền kinh tế có nhiều chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, khó khăn. Bên cạnh đó, việc triển khai áp dụng các chính sách thuế mới, cùng với việc thực hiện các giải pháp của Chính phủ nhằm tháo gỡ khó khăn cho SXKD sẽ làm giảm nguồn thu. Cục Thuế đã xác định các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để phấn đấu thu vượt tối thiểu 5% dự toán thu Hội đồng Nhân dân tỉnh giao là 5.650 tỷ đồng, trong đó, các khoản thu cân đối là 3.800 tỷ đồng, tăng 9,89% so thực hiện năm 2013.

Để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN được giao Cục thuế Tỉnh xác định, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu đặt ra cho là tiếp tục thực thi nghiêm túc, chính xác, kịp thời và công khai, minh bạch các chính sách ưu đãi về thuế, phí, lệ phí nhằm hỗ trợ DN sớm hồi phục và phát triển SXKD; đặt trọng tâm nhiệm vụ vào việc tháo gỡ mọi khó khăn liên quan đến việc thực hiện cơ chế, chính sách thuế, góp phần giải quyết có hiệu quả những nút thắt còn tồn tại trong nền kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy SXKD và khơi thông các nguồn thu trên địa bàn.

Theo hướng này, Cục thuế tỉnh An Giang tiếp tục tạo “sinh khí mới” trong việc thực hiện cải cách hành chính về thuế; đa dạng hóa công tác tuyên truyền, hỗ trợ; tối thiểu hóa các TTHC thuế, vươn tới sự quản lý theo Tuyên ngôn của ngành là “Minh bạch – Chuyên nghiệp – Liêm chính - Đổi mới”.