Cục Thuế Cao Bằng triển khai đồng bộ các giải pháp trong quản lý thuế

PV.

Năm 2021, Cục Thuế Cao Bằng được Bộ Tài chính giao thu 1.275,4 tỷ đồng và UBND Tỉnh giao 1.800 tỷ đồng. Để hoàn thành nhiệm vụ này, trong quý I/2021, Ban Lãnh đạo Cục Thuế Cao Bằng đã quyết liệt chỉ đạo đồng bộ các giải pháp trong quản lý thuế và đạt được một số kết quả khả quan.

Năm 2021, Cục Thuế Cao Bằng được Bộ Tài chính giao tổng thu ngân sách nhà nước là 1.275,4 tỷ đồng, tăng 20,4 tỷ đồng so với chỉ tiêu giao năm 2020.
Năm 2021, Cục Thuế Cao Bằng được Bộ Tài chính giao tổng thu ngân sách nhà nước là 1.275,4 tỷ đồng, tăng 20,4 tỷ đồng so với chỉ tiêu giao năm 2020.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, ngay từ những tháng đầu năm, Cục Thuế Cao Bằng đã thường xuyên chú trọng công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế.

Cụ thể, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các chính sách thuế mới, sửa đổi, bổ sung có hiệu lực từ ngày 01/01/2021; Triển khai các nội dung về lệ phí môn bài, các thủ tục khai thuế đối với các hộ kinh doanh; hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế quyết toán thuế năm 2020.

Đơn vị cũng đã phối hợp tích cực với các cơ quan báo chí trên địa bàn Tỉnh đăng tải 131 tin, bài, phóng sự; đăng 76 tin bài trên trang Thông tin điện tử của Cục tuyên truyền về các chính sách pháp luật thuế, quy trình chức năng, thủ tục hành chính thuế.

Đồng thời, công bố công khai, rõ ràng các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thuế, phí tại trụ sở cơ quan Thuế các cấp; Cấp phát các tài liệu hướng dẫn về chính sách, pháp luật thuế cho người nộp thuế là 1.845 lượt... Qua đó, tạo điều kiện cho người nộp thuế dễ dàng thực hiện nghĩa vụ thuế.

Trong quý I/2021, Cục Thuế Cao Bằng đã thực hiện giải đáp vướng mắc, hỗ trợ cho người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và thủ tục hành chính thuế với 1.200 lượt thông qua các ứng dụng như: TeamViewer, UltraViewer, Zalo...

Đặc biệt, đơn vị cũng đã phối hợp hiệu quả với Đài Phát thanh và Truyền hình Cao Bằng phát sóng chuyên mục ”Chính sách thuế và cuộc sống” nhằm tuyên truyền sâu rộng, kịp thời các chính sách thuế mới đến người nộp thuế, từng bước nâng cao tính tự giác, tuân thủ pháp luật của các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn.

Song song với đó, công tác kê khai và kế toán thuế cũng được đơn vị chú trọng triển khai. Ngay từ đầu năm, Cục Thuế Cao Bằng đẩy mạnh kiểm tra, giám sát kê khai thuế của người nộp thuế, tập trung kiểm tra các hồ sơ khai thuế có sự mâu thuẫn, những lĩnh vực kinh doanh có dấu hiệu tiềm ẩn nhiều rủi ro trong kê khai thuế… Trên cơ sở đó, đơn vị chủ động đôn đốc người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế theo đúng quy định pháp luật.

Nhờ triển khai tốt công tác kê khai và kế toán thuế, trong quý I/2021, Cục Thuế Cao Bằng đã cập nhật xử lý kịp thời hồ sơ khai thuế vào hệ thống quản lý thuế, đảm bảo kiểm tra sơ bộ 100% hồ sơ khai thuế. Cụ thể, tỷ lệ hồ sơ khai thuế đã nộp trên số hồ sơ phải nộp đạt 98,82%; tỷ lệ hồ sơ khai thuế nộp đúng hạn đạt 97,16%; tỷ lệ số hồ sơ khai thuế chưa nộp chiếm 1,17%.

Đối với các trường hợp vi phạm các quy định về kê khai thuế, cơ quan Thuế đã tiến hành lập biên bản và xử phạt theo quy định gồm: Số lượt người nộp thuế bị xử phạt hành chính 40/81 lượt, với số tiền phạt là: 117,25 triệu đồng, đạt tỷ lệ 49,38%.

Trong công tác thanh tra, kiểm tra thuế, trong quý I/2021, đơn vị đã ban hành quyết định thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế là 16 đơn vị. Qua đó, đã thực hiện truy thu cho ngân sách nhà nước là 554,6 triệu đồng; xử phạt 182 triệu đồng, truy hoàn 43,6 triệu đồng, giảm lỗ 34,3 triệu đồng. 

Với những giải pháp trên, kết quả thu ngân sách nhà nước trong quý I/2021 của Cục Thuế Cao Bằng là 335,5 tỷ đồng, đạt 26,3% so với dự toán Bộ Tài chính giao. Trong đó, có một số khoản thu tăng trưởng khả quan như: Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương tăng 95,9%; Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tăng 44,3%; Thuế bảo vệ môi trường tăng 14,2%; khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương tăng 7,9%...

Nhờ triển khai tốt công tác kê khai và kế toán thuế, trong quý I/2021, Cục Thuế Cao Bằng đã cập nhật xử lý kịp thời hồ sơ khai thuế vào hệ thống quản lý thuế, đảm bảo kiểm tra sơ bộ 100% hồ sơ khai thuế. Cụ thể, tỷ lệ hồ sơ khai thuế đã nộp trên số hồ sơ phải nộp đạt 98,82%; tỷ lệ hồ sơ khai thuế nộp đúng hạn đạt 97,16%; tỷ lệ số hồ sơ khai thuế chưa nộp chiếm 1,17%.