Cục Thuế Hà Nội phải rà soát kỹ các khoản thu liên quan đến đất

Theo: thoibaotaichinhvietnam.vn

Chiều 10/7, Cục Thuế Hà Nội đã tổ chức sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà yêu cầu cán bộ, công chức của cục thuế cần nỗ lực để hoàn thành vượt dự toán 2018; đặc biệt phải rà soát kỹ các khoản thu liên quan đến đất.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: NM.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: NM.

Thu đạt 50,5% dự toán pháp lệnh

Báo cáo tại hội nghị, ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội cho biết, tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2018 do cục thuế thực hiện đạt 110.150 tỷ đồng, bằng 50,5% dự toán pháp lệnh, tăng 19,2% (so cùng kỳ 2017).

Trong đó, tổng thu nội địa trừ dầu 6 tháng thực hiện 108.650 tỷ đồng, bằng 50,2% dự toán pháp lệnh, tăng hơn 19%. Đặc biệt, số thu ngân sách từ hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng khá so với các năm trước.

Ngoài kết quả thu đạt tiến độ dự toán, đại diện Cục Thuế Hà Nội cho biết, công tác tuyên truyền, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người nộp thuế tiếp tục được đổi mới, hiệu quả. Công tác thanh, kiểm tra thuế cũng được tăng cường. Công tác quản lý, đôn đốc và cưỡng chế thu hồi nợ thuế… cũng có những kết quả tốt. Những yếu tố này đã góp phần tăng thu ngân sách.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Trần Xuân Hà đánh giá cao những kết quả mà Cục Thuế Hà Nội đã đạt được và cho rằng, kết quả này sẽ góp phần rất quan trọng vào số thu chung của cả nước.

“Số thu trên địa bàn TP. Hà Nội chiếm 20,7% tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN). Vì vậy, công tác thu của Cục Thuế Hà Nội có ý nghĩa lớn đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Tài chính, cũng như nhiệm vụ chính trị của địa phương” - Thứ trưởng Trần Xuân Hà nói.

Thứ trưởng cũng cho rằng, Cục Thuế Hà Nội đã có nhiều nỗ lực trong việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người nộp thuế, qua đó đã góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Cục Thuế Hà Nội là một trong những đơn vị đi đầu trong ngành Thuế về việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế, có tới 98% doanh nghiệp kê khai qua mạng, 95% doanh nghiệp nộp thuế điện tử.

Công tác thanh tra, kiểm tra thuế, đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm toán, đẩy mạnh công tác quản lý, đôn đốc và cưỡng chế thu hồi nợ thuế cũng được Thứ trưởng Trần Xuân Hà ghi nhận và đánh giá cao.

“Theo báo cáo, số nợ đọng thuế của đơn vị đến 30/6/2018 đã giảm 4,36% so với cuối năm 2017. Cục Thuế Hà Nội cũng đã tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc đôn đốc đối với các khoản thu từ đất, giải quyết khó khăn vướng mắc đối với các dự án còn nợ tiền sử dụng đất, tiền thuế đất” - Thứ trưởng nói.

Phấn đấu thu vượt dự toán

Mặc dù kết quả thu ngân sách 6 tháng đầu năm đã vượt tiến độ dự toán, tuy nhiên, Thứ trưởng Trần Xuân Hà yêu cầu Cục Thuế Hà Nội vẫn phải nỗ lực hơn nữa, phấn đấu hoàn thành  vượt mức dự toán thu được Chính phủ và HĐND thành phố giao. Cụ thể, 6 tháng cuối năm, đơn vị phải thực hiện thu tối thiểu 115.842 tỷ đồng (tương đương 53,1% dự toán) để góp phần cùng cả nước hoàn thành vượt 3% dự toán thu năm 2018 theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2018.

Bên cạnh việc phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách, Thứ trưởng Trần Xuân Hà cũng yêu cầu Cục Thuế Hà Nội cần phải có giải pháp cụ thể, hữu hiệu về việc cải cách thủ tục hành chính thuế, đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý thuế tạo điều kiện cải thiện môi trường kinh doanh.

Cục thuế cần phối hợp với các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố để xử lý các vấn đề tài chính liên quan đến thu tiền sử dụng đất, thuê đất theo các kết luận của thanh tra và Kiểm toán Nhà nước. “Các trường hợp này phải được rà soát kỹ. Nếu có điểm nào chưa rõ về cơ chế chính sách thì báo cáo xin ý kiến Tổng cục Thuế, xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, đảm bảo việc xử lý đúng chế độ, đúng thẩm quyền và minh bạch” - Thứ trưởng nhấn mạnh.

Một nhiệm vụ cũng hết sức quan trọng là Cục Thuế Hà Nội cần tiếp tục củng cố chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Tổng cục Thuế; trong đó có nội dung thành lập các chi cục thuế khu vực, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả hiệu lực của đội ngũ cán bộ công chức.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà, ông Nguyễn Thế Mạnh - Phó Tổng cục trưởng, kiêm Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội đã yêu cầu các phòng chức năng, các chi cục thuế phải nỗ lực phấn đấu, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính, cũng như của UBND TP. Hà Nội trong công tác quản lý thu, chống thất thu NSNN, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.