Cục Thuế Hà Nội thu được hàng nghìn tỷ đồng từ lĩnh vực thương mại điện tử

Thùy Linh

Cục Thuế Hà Nội đã thực hiện nhiều giải pháp quản lý với lĩnh vực thương mại điện tử (TMĐT) để chống thất thu cho ngân sách nhà nước.

Với mục tiêu quản lý đối tượng - theo dõi kê khai - xác định dòng tiền, đến tháng 6/2024, Cục Thuế Hà Nội đã định danh và tổng hợp được dữ liệu lớn về TMĐT bao gồm: 418 doanh nghiệp sở hữu sàn TMĐT, website bán hàng TMĐT; 668 chủ thể kinh doanh sản phẩm và nội dung số; 54 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ lưu trú; các cá nhân đơn vị bán hàng online; các nhà thầu nước ngoài... và các nguồn dữ liệu khác (giao dịch đáng ngờ từ cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng, dữ liệu từ các tổ chức trung gian thanh toán, tổ chức trung gian vận chuyển...).

Trên cơ sở đó, Cục Thuế Hà Nội đã tổng hợp, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu về định danh các chủ thể kinh doanh TMĐT, doanh thu kê khai, số thuế đã nộp, tài khoản Ngân hàng... của trên 366.857 shop tương ứng 197.848 mã số thuế tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh thuộc 3 sàn nêu trên.

Cục Thuế Hà Nội đã xây dựng trang web để khai thác tra cứu cơ sở dữ liệu theo tổ hợp các tiêu chí với thao tác đơn giản, xử lý nhanh, kết quả chính xác, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh TMĐT.

Theo báo cáo của Cục Thuế Hà Nội, tổng số thuế của 418 sàn TMĐT, website bán hàng TMĐT tại Hà Nội đã nộp 5 tháng đầu năm 2024 đạt 2.547 tỷ đồng.

Tổng số thuế đã nộp của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên Sàn TMĐT năm 2024 là 7.362 tỷ đồng (doanh nghiệp: 6.668 tỷ đồng, hộ kinh doanh: 608 tỷ đồng, cá nhân: 86 tỷ đồng).

Những tháng đầu năm, Cục Thuế cũng triển khai kế hoạch kiểm tra theo chuyên đề TMĐT đối với tổng số 2.378 tổ chức, cá nhân, kết quả hoàn thành đến 13/06/2024. Đến nay, đã hoàn thành 1.599 tổ chức, cá nhân đạt 67,2% tăng thu 137,4 tỷ đồng (trong đó: 1018 doanh nghiệp, tăng thu: 16,1 tỷ đồng và 581 cá nhân, số tiền tăng thu: 121,3 tỷ đồng).

Theo Cục Thuế Hà Nội, hiện nay, công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh TMĐT gặp một số khó khăn.

Cụ thể, cơ chế chính sách quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuế nói chung và lĩnh vực chuyên ngành khác nói chung cần được củng cố để bao quát hết các hoạt động TMĐT, qua đó nhận diện được đầy đủ các hình thái, mô hình và cách thức hoạt động của toàn bộ hệ sinh thái TMĐT. Trên cơ sở đó, bổ sung những quy định quản lý đặc thù, phù hợp, hiệu quả đối với các mô hình kinh doanh TMĐT khác nhau và quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ của các chủ thể trong hoạt động kinh doanh TMĐT.

Cùng với đó, việc định danh các chủ thể tham gia hoạt động kinh doanh trên nền tảng TMĐT vẫn còn gặp nhiều khó khăn do các thông tin bị ẩn danh. Trong đó, có khó khăn trong việc xác định việc thực hiện các giao dịch phát sinh vẫn thông qua các hình thức tiền mặt, thanh toán theo hình thức COD (trả tiền mặt khi giao hàng) được áp dụng phổ biến dẫn đến không xác định được chính xác doanh thu, giá trị giao dịch.

Cũng theo Cục Thuế Hà Nội, hiện còn tình trạng cơ sở kinh doanh chưa tuân thủ đúng quy định về pháp luật đăng ký kinh doanh, pháp luật thuế. Cơ quan thuế đã thực hiện tuyên truyền về chính sách pháp luật thuế đến người nộp thuế phát sinh hoạt động kinh doanh TMĐT. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một bộ phận người nộp thuế chưa tự giác tuân thủ, chấp hành nghĩa vụ thuế theo quy định, tiềm ẩn rủi ro như: chỉ thực hiện đăng ký thuế, chưa kê khai thuế; kê khai không đầy đủ doanh thu và nộp chậm tiền thuế theo quy định.

Hơn nữa, các cá nhân tham gia kinh doanh trên các sàn TMĐT phần lớn chưa thực hiện đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế gây khó khăn cho cơ quan thuế trong việc rà soát, xác minh đưa vào quản lý.

Đặc biệt, các chủ sở hữu sàn TMĐT còn chưa yêu cầu các cá nhân kinh doanh trên các sàn TMĐT phải có đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế dẫn đến khó khăn trong công tác quản lý thuế.

Thời gian tới, để nâng cao công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động TMĐT, Cục Thuế Hà Nội đề xuất Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế phối hợp cùng các bộ, ngành sớm hoàn thiện việc trình Chính phủ sửa đổi chính sách pháp luật về đăng ký kinh doanh, pháp luật thuế, pháp luật TMĐT và các pháp luật chuyên ngành có liên quan đối với hoạt động kinh doanh TMĐT. Đồng thời, thống nhất áp dụng mã định danh cá nhân làm mã số thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh, hiện đại hóa việc khai, nộp thuế thông qua Cổng thông tin điện tử...