Cục Thuế Hà Nội thu nộp ngân sách tăng 17,2%

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Trong 5 tháng đầu năm 2014, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn TP. Hà Nội đạt khoảng 62.169 tỷ đồng, bằng 49% dự toán, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm 2013.

 Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Thuế Hà Nội. Nguồn: baohaiquan.vn
Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Thuế Hà Nội. Nguồn: baohaiquan.vn
Trong đó, có một số khoản thu đạt tỷ lệ khá như: Thu thuế công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh (đạt 58%); lệ phí trước bạ (đạt 44%); thuế Thu nhập cá nhân (đạt 71%). Bên cạnh đó, có một số khoản thu về tiền thuê mặt đất, mặt nước; tiền sử dụng đất... chỉ đạt mức 23%.

Theo Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội Phi Vân Tuấn, với sự hỗ trợ của các cấp, các ngành cộng với sự nỗ lực, vượt khó vươn lên của các doanh nghiệp (DN) nên tình hình kinh tế của Hà Nội có nhiều khởi sắc. Hầu hết các ngành sản xuất kinh doanh đều có tốc độ tăng trưởng từ 5 đến 12% và có mức đóng góp khá cho NSNN.

Trong những tháng cuối năm 2014, Cục Thuế Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, phục vụ tốt nhất cho người nộp thuế và thực hiện đúng phương châm Cục đã đặt ra là “Văn hóa - Kỷ cương”. Cụ thể, thông qua các biện pháp như: Tuyên truyền, đối thoại để lắng nghe ý kiến của người nộp thuế; kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các thủ tục hành chính; phát hiện kịp thời, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bãi bỏ những thủ tục không còn phù hợp; niêm yết công khai danh mục thủ tục hành chính thuế, đảm bảo công khai, minh bạch và rút ngắn thời gian giải quyết cho người nộp thuế.

"Mong muốn của Cục Thuế Hà Nội là xây dựng mối quan hệ thường xuyên, thân thiện với các DN. Theo đó, định kỳ hàng tháng, hàng quý, cơ quan Thuế các cấp đều tổ chức các hội nghị đối thoại để lắng nghe ý kiến của cộng đồng DN trên địa bàn "- Cục trưởng Phi Vân Tuấn nhấn mạnh.

Từ năm 2013, Cục Thuế Hà Nội triển khai cơ chế giám sát đặc biệt đối với các đoàn thanh tra, kiểm tra trong quá trình thực thi pháp luật thuế, đồng thời gửi thư ngỏ đến các DN đề nghị phản ánh về thái độ, văn hoá ứng xử của cán bộ công chức thuế. Kết quả, bước đầu, cơ quan thuế Hà Nội đã ngăn chặn, phòng ngừa được những hành vi tiêu cực trong quá trình thực thi công vụ. Cục Thuế Hà Nội mong muốn các DN tích cực gửi thông tin phản hồi, đóng góp ý kiến nhiều hơn nữa để có cơ sở tiếp tục nghiên cứu, nâng cao chất lượng phục vụ.

Mặt khác, cơ quan Thuế sẽ tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc kê khai kế toán thuế; chú trọng quản lý nợ thuế, phối hợp với các ngành, các cấp trong đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế. Tập trung quản lý thuế đối với các DN có vốn đầu tư nước ngoài, kiểm tra chống chuyển giá, quản lý hộ kinh doanh nhằm chống thất thu NSNN.