Cục thuế Long An: Nỗ lực thu ngân sách

PV.

(Tài chính) Vừa qua, Cục Thuế tỉnh Long An đã tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá công tác thuế 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013.

Bộ phận một cửa tại Cục thuế tỉnh Long An. Nguồn: internet
Bộ phận một cửa tại Cục thuế tỉnh Long An. Nguồn: internet

Thách thức thu ngân sách

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Long An, trong điều kiện tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn tỉnh thấp hơn so với cùng kỳ, thực hiện chính sách giảm thuế, gia hạn nộp thuế để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu của Chính phủ đã phần nào ảnh hưởng nguồn thu ngân sách. 1.961 tỷ đồng, đạt 43,8% dự toán địa phương và bằng 121,1% so với cùng kỳ là kết quả tổng thu nội địa 6 tháng đầu năm 2013 của tỉnh. Riêng xổ số kiến thiết thu 434,9 tỷ đồng, đạt 66,9% dự toán. Như vậy, mặc dù kết quả trên có tăng trưởng so với cùng kỳ (tăng 12,1%), nhưng so với dự toán năm thì chưa đạt yêu cầu (chỉ mới đạt 43,8%); và số thu của một số đơn vị đạt tỷ lệ thấp so dự toán, không tăng trưởng so với cùng kỳ.

Cụ thể, TP. Tân An chỉ đạt 35,6%, Đức Hòa đạt 38,3%, Bến Lức đạt 41,4%, Văn phòng Cục Thuế đạt 43,2%,... Bên cạnh đó, tình hình nợ thuế chưa có chuyển biến tích cực, loại nợ thuế có khả năng thu tăng cao so với ngày 31/12/2013 ở hầu hết các đơn vị thu (13/15 đơn vị). Tính đến ngày 31/5/2013, tổng nợ toàn tỉnh là 551.317 triệu đồng, chiếm 10,93%, tăng 5,69% so với cuối năm 2012.

Kết quả trên cho thấy mặc dù Cục Thuế Tỉnh đã có nhiều giải pháp thu, tích cực chỉ đạo, điều hành rà soát khai thác các nguồn thu trên địa bàn, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc thu nợ và thực hiện cưỡng chế nợ thuế….nhưng nhiệm vụ thu ngân sách của tỉnh 6 tháng cuối năm 2013 là hết sức nặng nề.

Giải pháp thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách

Để đạt được nhiệm vụ thu ngân sách năm 2013 và tỷ lệ nợ thuế không vượt quá 5% tổng thu ngân sách, Cục trưởng Cục Thuế Long An - Cao Văn Tạo đã đề nghị cán bộ, công chức ngành Thuế nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thu ngân sách vượt mức dự toán 6 tháng cuối năm 2013 là 2.517 tỷ đồng, tương đương 56,2% dự toán năm.

Các biện pháp cụ thể được Lãnh đạo Cục thuế đề ra để thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách 6 tháng tiếp theo là:

- Duy trì và nâng cao chất lượng tổ chức đối thoại với doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt được những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh, trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế để giải quyết, hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền giải quyết. 

- Rà soát, đánh giá lại các nguồn thu, phân tích những yếu tố làm ảnh hưởng đến nguồn thu trên địa bàn. Quản lý chặt chẽ nguồn thu thầu ngoài tỉnh đến địa bàn thi công. Đề ra các giải pháp để quản lý nguồn thu phát sinh từ phí, lệ phí. Nâng cao năng lực quản lý, kiểm tra các doanh nghiệp trên địa bàn nhằm phát hiện sớm và ngăn chặn kịp thời các hành vi trốn thuế, gian lận thuế. Đôn đốc thu kịp thời các khoản truy thu đã có quyết định xử lý qua kiểm tra, thanh tra thuế.

- Triển khai đồng bộ các biện pháp thu hồi nợ đọng thuế, đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế theo đúng thủ tục, trình tự quy định của pháp luật. Tổ chức theo dõi, giám sát chặt chẽ thường xuyên sự biến động của các khoản nợ thuế để đôn đốc thu, đặc biệt quan tâm đến các khoản nợ thuế được gia hạn đến hạn nộp để thu nộp kịp thời cho ngân sách nhà nước. 

- Tăng cường giáo dục đạo đức nghề nghiệp, phẩm chất, ý thức trách nhiệm pháp luật của cán bộ, công chức thuế đồng thời với việc tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Nhiệm vụ thu các tháng còn lại là rất nặng nề, các Phòng, Chi cục Thuế và công chức thuế toàn tỉnh cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực để vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành thắng lợi mục tiêu thu ngân sách năm 2013./.