Cục Thuế Quảng Ninh triển khai hóa đơn điện tử

Cao Ngọc Tuấn

Thực hiện Quyết định số 1833/QĐ-BTC, ngày 20/9/2021 của Bộ Tài chính về việc triển khai hóa đơn điện tử (HĐĐT) giai đoạn 1 gồm 06 tỉnh, thành phố (Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Phú Thọ và Bình Định), từ ngày 01/11/2021 và hoàn thành trong tháng 3/2022, Cuc Thuế Quảng Ninh đang vào cuộc triển khai mạnh mẽ

Cục Thuế Quảng Ninh tham dự hội nghị trực tuyến do Tổng cục Thuế tổ chức để triển khai các nhiệm vụ thực hiện Hóa đơn điện tử giai đoạn 1
Cục Thuế Quảng Ninh tham dự hội nghị trực tuyến do Tổng cục Thuế tổ chức để triển khai các nhiệm vụ thực hiện Hóa đơn điện tử giai đoạn 1

Cùng ngày 20/9/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Công văn số 10847/BTC-TCT gửi các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân 06 tỉnh, thành phố triển khai hóa đơn điện tử (HĐĐT) giai đoạn 1 về việc phối hợp triển khai HĐĐT. Việc triển khai HĐĐT thực hiện theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 123/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 của Bộ Tài chính V/v hướng dẫn thực hiện hóa đơn, chứng từ.

Theo đó, Công văn 10847/BTC-TCT đề nghị các đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh quan tâm phối hợp chỉ đạo một số công việc trọng tâm tại địa phương khi triển khai HĐĐT theo quy định.

Để thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, ngày 01/10/2021, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 3329/QĐ-UBND v/v thành lập ban chỉ đạo, tổ giúp việc triển khai HĐĐT trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh do đồng chí Bùi Văn Khắng - Phó chủ tịch UBND tỉnh làm Trươngr Ban chỉ đạo.

Các đồng chí Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và Giám đốc Sở Thông tin truyền thông là Phó trưởng Ban chỉ đạo; thành viên Ban chỉ đạo bao gồm đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Trung tâm truyền thông tỉnh; Kho bạc nhà nước tỉnh; Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Ninh; Công an tỉnh; Cục Hải quan Tỉnh; Cục quản lý thị trường và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Ngay sau khi có Quyết định thành lập Ban chỉ đạo của UBND Tỉnh, ngày 04/10/2021, Cục Thuế ban hành Quyết định số 7808/QĐ-CTQNI v/v thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc triển khai HĐĐT tại cơ quan Cục Thuế do đồng chí Cục trưởng làm trưởng ban, các đồng chí phó Cục trưởng làm phó trưởng ban, thành viên là các đồng chí Trưởng phòng thuộc Cục thuế và Chi cục trưởng các Chi cục Thuế. Đồng thời, Cục Thuế đã ban hành Kế hoạch số 7817/QĐ-CTQNI ngày 05/10/2021 về Kế hoạch triển khai áp dụng hóa HĐĐT tại Cục Thuế Quảng Ninh.

Ban chỉ đạo HĐĐT của UBND Tỉnh và của Cục Thuế trong thời gian tới sẽ triển khai đến Người nộp thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện đăng ký sử dụng HĐĐT theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/TT-BTC. Theo đó, việc sử dụng HĐĐT sẽ mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp và xã hội.

 Đối với doanh nghiệp: sử dụng HĐĐT giúp doanh nghiệp giảm chi phí hơn so với sử dụng hóa đơn giấy (giảm chi phí giấy in, mực in, vận chuyển, lưu trữ hóa đơn, không gian lưu trữ hóa đơn…); giúp doanh nghiệp giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính thuế; khắc phục rủi ro làm mất, hỏng, cháy khi sử dụng hóa đơn giấy do hệ thống lưu trữ HĐĐT được sao lưu nên khả năng mất hoàn toàn dữ liệu hóa đơn là khó xảy ra.

Việc sử dụng HĐĐT tạo sự yên tâm cho người mua hàng hóa, dịch vụ: sau khi nhận HĐĐT, người mua hàng hóa, dịch vụ có thể kiểm tra ngay trên hệ thống của cơ quan thuế để biết chính xác thông tin của hóa đơn người bán khai báo với cơ quan thuế và thông tin người bán cung cấp cho người mua. Bên cạnh đó, với hệ thống của cơ quan thuế ngừng ngay không cho doanh nghiệp bỏ trốn, mất tích được xuất hóa đơn sẽ hạn chế việc người mua sử dụng phải hóa đơn của các doanh nghiệp này.

Đối với cơ quan thuế và cơ quan khác của Nhà nước trong việc thực hiện chức năng quản lý của mình: sử dụng HĐĐT giúp cơ quan thuế xây dựng cơ sở dữ liệu về hóa đơn; cơ quan thuế và các cơ quan quản lý không tốn nhiều chi phí, thời gian đối chiếu hóa đơn như hiện nay; góp phần ngăn chặn kịp thời hóa đơn của các doanh nghiệp bỏ trốn, mất tích; ngăn chặn tình trạng gian lận thuế, trốn thuế.

Đối với xã hội: sử dụng HĐĐT góp phần khắc phục được tình trạng gian lận sử dụng bất hợp pháp hóa đơn (lập hóa đơn sai lệch nội dung giữa các liên), tình trạng làm giả hóa đơn; góp phần tạo một môi trường kinh doanh lành mạnh cho các doanh nghiệp; giúp việc triển khai thương mại điện tử được hoàn thiện hơn từ đặt hàng trên mạng, giao hóa đơn điện tử qua mạng, thanh toán qua mạng; sử dụng HĐĐT giảm tối đa việc sử dụng giấy in góp phần bảo vệ môi trường.

Với xu hướng phát triển ngày càng mạnh mẽ của công nghệ thông tin cũng như các giao dịch điện tử như hiện nay, việc triển khai hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/NĐ-CP và Thông tư số 78/TT-BTC là yêu cầu tất yếu. Cục Thuế Quảng Ninh tin tưởng rằng với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, của Tỉnh ủy, HĐND, UBNDTtỉnh; sự phối hợp kịp thời của các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; đặc biệt là sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh, nhất định tỉnh Quảng Ninh sẽ hoàn thành việc triển khai HĐĐT xong trước ngày 31/3/2022.