Cục Thuế Quảng Ninh tăng 3 bậc về xếp hạng Chỉ số SIPAS

PV.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa công bố xếp hạng Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các sở, ban, ngành (SIPAS) năm 2020. Theo đó, Cục Thuế Quảng Ninh xếp thứ 3, tăng 3 bậc so với năm 2019.

UBND tỉnh Quảng Ninh công bố kết quả xếp hạng chỉ số SIPAS năm 2020
UBND tỉnh Quảng Ninh công bố kết quả xếp hạng chỉ số SIPAS năm 2020

Theo kết quả năm 2020, Cục Thuế Quảng Ninh đã đạt được 100% sự hài lòng của người dân, tổ chức tại 16/25 chỉ tiêu thành phần của Chỉ số SIPAS (tăng 13 chỉ tiêu so năm 2019), cụ thể:

Thứ nhất, 100% người dân, tổ chức đánh giá trang thiết bị phục vụ tại cơ quan Thuế đầy đủ, hiện đại, thuận tiện trong sử dụng; Việc đăng nhập vào trang dịch vụ công dễ thực hiện, mẫu biểu dễ khai báo, các tiện ích dễ sử dụng và dễ khai thác thông tin; Thủ tục hành chính (TTHC) trên trang dịch vụ công và tại cơ quan Thuế được niêm yết công khai kịp thời, đầy đủ, chính xác, dễ tra cứu;

Thứ hai, 100% người dân, tổ chức đánh giá công chức Thuế trả lời, giải thích đầy đủ các ý kiến; tuân thủ đúng quy định trong giải quyết công việc và thực hiện tốt trách nhiệm trong quá trình tiếp nhận thông tin hồ sơ;

Thứ ba, 100% người dân, tổ chức đánh giá kết quả nhận được là phù hợp với quy định, thông tin đầy đủ, chính xác;

Thứ tư, 100% người dân, tổ chức đánh giá việc thực hiện góp ý, phản ánh, kiến nghị dễ dàng; cơ quan Thuế tiếp nhận và xử lý tích cực các góp ý, phản ảnh, kiến nghị.

Đạt được kết quả này là do Ban lãnh đạo Cục Thuế Quảng Ninh luôn chú trọng nâng cao chất lượng công tác phục vụ người dân, tổ chức; đưa ra nhiều biện pháp nhằm đạt được 100% sự hài lòng của người dân, tổ chức ở tất cả tiêu chí của Chỉ số SIPAS, như:

Ban lãnh đạo Cục luôn yêu cầu các đơn vị thực hiện niêm yết công khai, minh bạch, đầy đủ, kịp thời số lượng và nội dung các loại TTHC thuế mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế.  TTHC công khai phải chia theo từng lĩnh vực, danh mục TTHC theo lĩnh vực phải ghi rõ tên TTHC. Nơi công khai phải có không gian đủ rộng để người đọc có thể tìm hiểu, trao đổi, ghi chép. Nội dung của từng TTHC in một mặt trên trang giấy khổ A4 và trình bày dễ nhìn.

Những trường hợp TTHC được công khai có mẫu đơn, mẫu tờ khai thì các mẫu đơn, mẫu tờ khai phải đính kèm ngay sau TTHC... Tại bộ phận “một cửa”, cung cấp bút, giấy cho người nộp thuế (NNT), đảm bảo tạo thuận lợi để NNT có thể tìm hiểu, trao đổi, ghi chép; bố trí máy tính có kết nối mạng để phục vụ NNT tra cứu TTHC.

Cùng với đó, Cục Thuế Tỉnh luôn bố trí, phân công đầy đủ công chức để tiếp nhận hồ sơ, lựa chọn phân công công chức có khả năng giao tiếp tốt, nắm vững nghiệp vụ để giải thích, hướng dẫn người nộp thuế thực hiện đúng các yêu cầu của TTHC trong 1 lần liên hệ, làm việc.

Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và trao đổi kinh nghiệm cho các bộ phận, công chức thực hiện giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình giải quyết công việc; đảm bảo kết quả giải quyết TTHC luôn đúng hạn và đúng chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Hằng năm, xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác Cải cách hành chính và Kiểm soát thủ tục hành chính của các Phòng, các Chi cục Thuế; qua đó đưa ra các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức.

Bộ phận tiếp nhận công văn và bộ phận “một cửa” của Cục Thuế Quảng Ninh
Bộ phận tiếp nhận công văn và bộ phận “một cửa” của Cục Thuế Quảng Ninh

Thực hiện công khai số điện thoại đường dây nóng của Lãnh đạo Cục thuế và Lãnh đạo các Chi cục thuế tiếp nhận thông tin phản ánh các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ của công chức Thuế; công khai địa chỉ hộp thư điện tử của các đơn vị trong ngành để tiếp nhận các ý kiến hỏi về chính sách, chế độ, quy trình, thủ tục; phân công trách nhiệm cụ thể trong việc theo dõi, ghi nhận đầy đủ các thông tin góp ý, xác minh, xử lý kịp thời; công bố công khai kết quả xử lý các vi phạm. Tổ chức tiếp nhận các thông tin phản hồi của các cá nhân, tổ chức thông qua hòm thư góp ý tại bộ phận “một cửa”. Thực hiện nghiêm túc quy chế tiếp công dân tại trụ sở cơ quan Cục Thuế theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, Cục Thuế luôn thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid 19 theo chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh để người dân, tổ chức yên tâm mỗi khi đến cơ quan Thuế thực hiện giao dịch.

          Năm 2021 sẽ tiếp tục là một năm khó khăn do dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp; nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, tổ chức khi thực hiện TTHC tại cơ quan Thuế, Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh quyết tâm phấn đấu 100% người dân, tổ chức hài lòng ở tất cả các chỉ tiêu của Chỉ số SIPAS trong năm 2021 và các năm tiếp theo./.