Cục Thuế tỉnh Cao Bằng: Điểm sáng miền cực Bắc

Hải Phan

(Tài chính) Đảm nhiệm công tác thu ngân sách nhà nước trên miền cực Bắc của Tổ quốc, Cục Thuế tỉnh Cao Bằng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2012. Không chỉ vậy, nhiều giải pháp vượt khó hiệu quả còn được Cục phát huy trong năm 2013 để gặt hái những thành công lớn hơn…

Hội nghị triển khai công tác thuế của Cục Thuế tỉnh Cao Bằng năm 2012
Hội nghị triển khai công tác thuế của Cục Thuế tỉnh Cao Bằng năm 2012
Kết thúc năm 2012, Cục Thuế tỉnh Cao Bằng đã thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn đạt gần 700 tỷ đồng, vượt 9% so với chỉ tiêu được Bộ Tài chính giao, hoàn thành chỉ tiêu thu do Hội đồng nhân dân Tỉnh giao, đồng thời giá trị thu tăng 37% so với cùng kỳ năm 2011.

Trong bối cảnh khó khăn chung đối với công tác thu, toàn thể cán bộ, công chức từ cấp Cục cho đến Chi cục và các tổ, đội thuế đã có một năm nỗ lực vượt bậc. Ngoài ra, để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế, Cục Thuế Tỉnh còn đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện công khai thủ tục hành chính tại tất cả các tổ, đội thuế. Việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương củng cố nâng cao chất lượng cán bộ, thực hiện nghiêm túc các quy định về văn minh công sở gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” còn được Cục chỉ đạo toàn hệ thống thực hiện hiệu quả, thường xuyên, coi đây là động lực chính tạo nên hiệu quả cho của công tác thu. Song song với đó, Cục cũng chú trọng xây dựng kế hoạch, đề ra giải pháp cụ thể để khai thác triệt để các nguồn thu; rà soát nắm rõ các hộ kinh doanh phát sinh trên địa bàn. Thông qua việc tiếp nhận tờ khai thuế, hướng dẫn kê khai thuế đã góp phần nâng cao ý thức tuân thủ về pháp luật thuế của doanh nghiệp (DN) trên địa bàn, các nguồn thu, sắc thu, khoản thu đều được quản lý chặt chẽ, hiệu quả.

Bên cạnh đó, hàng loạt giải pháp đã được Cục Thuế Tỉnh chỉ đạo quyết liệt các đơn vị thực hiện nhằm tập trung kịp thời các nguồn thu vào NSNN. Cụ thể, Cục đã đưa ra 5 giải pháp trọng tâm để thực hiện nhiệm vụ thu NSNN:

Thứ nhất, quản lý chặt chẽ việc kê khai thuế, phát hiện kịp thời các trường hợp khai không đúng, khai thiếu để yêu cầu người nộp thuế kê khai bổ sung, điều chỉnh kịp thời, đôn đốc người nộp thuế nộp tờ khai đồng thời nộp ngay tiền thuế vào ngân sách, không để nợ mới phát sinh. Tăng cường thanh, kiểm tra thuế,  hoàn thuế chống thất thu, ẩn lậu thuế, thu hồi kịp thời tiền thuế truy thu vào NSNN.

Thứ hai, tập trung đẩy mạnh các biện pháp thu hồi nợ đọng thuế; Tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong công tác thu hồi nợ đọng thuế; Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành liên quan tập trung thu ngân sách, đôn đốc thu nợ thuế từ hoạt động khoáng sản, lĩnh vực đất đai, xây dựng cơ bản, phí và lệ phí,... phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu nợ Tổng cục Thuế giao.

Thứ ba, tham mưu kịp thời với Tỉnh ủy, UBND Tỉnh chỉ đạo các ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ đấu giá các khu đất có thu tiền sử dụng đất, các khu đất đã đấu giá xong khẩn trương hoàn tất thủ tục và nộp tiền kịp thời vào NSNN trước 31/12/2012, đảm bảo thu tiền sử dụng đất đạt kế hoạch năm 2012;

Thứ tư, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong việc xác định, kiểm tra giá trị thực hiện nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức sử dụng đất, thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản tiền thuế vào NSNN;

Thứ năm, đối với Chi cục Thuế các huyện biên giới, tăng cường phối hợp tốt với Ban kinh tế cửa khẩu, các ngành, như: Biên phòng, Tài chính, Hải quan thực hiện triệt để việc thu thuế, phí tại các cửa khẩu chính, cửa khẩu phụ và lối mở trên địa bàn, chống thất thu NSNN.

Một trong những điển hình thực hiện thu hiệu quả trong năm của ngành Thuế Cao Bằng là Chi cục Thuế thành phố Cao Bằng. Thực hiện Công văn số  922/TB-VP ngày 31/10/2012 của UBND tỉnh Cao Bằng về: “Kết luận cuộc họp ban chỉ đạo đôn đốc thu nộp ngân sách tỉnh Cao Bằng và triển khai nhiệm vụ đôn đốc thu nộp ngân sách những tháng cuối năm 2012”; hưởng ứng tích cực đợt phát động thi đua nước rút phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế năm 2012 của Cục Thuế Tỉnh, Chi cục Thuế Thành phố đã phối hợp với các ban ngành có liên quan tham mưu cho UBND Thành phố triển khai đồng bộ, tích cực trong công tác quản lý, khai thác, đôn đốc kịp thời các nguồn thu vào NSNN.

Điểm đáng chú ý, Chi cục Thuế đã thành lập hai tổ đôn đốc thu nợ đến từng DN, tổ chức kinh tế để xử lý và thực hiện các biện pháp thu hồi tiền thuế nợ đọng; Tăng cường quản lý kê khai thuế, xử lý hồ sơ khai thuế, tiếp tục kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế. Kết hợp với ban quản lý chợ Thành phố thông báo đôn đốc thu nợ trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời tăng cường quản lý hoạt động xây dựng cơ bản của các DN ngoại tỉnh, phối hợp với các đơn vị chủ đầu tư, các ngân hàng và Kho bạc Nhà nước trong việc kê khai, khấu trừ, trích nộp tiền thuế vào NSNN. Nhiều huyện trong Tỉnh cũng coi đây là điển hình để học tập, nhân rộng và thu được những kết quả khả quan…

Những nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức ngành Thuế tỉnh Cao Bằng trong công tác chỉ đạo và điều hành thu NSNN trên địa bàn năm 2012 đã được đền đáp với kết quả ấn tượng. Đồng thời, những kết quả trên cũng chính là tiền đề để Cục Thuế tỉnh Cao Bằng tiếp tục phát huy và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2013 ngay từ những ngày đầu năm với quyết tâm phấn đầu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.