Cục Thuế tỉnh Cao Bằng: Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước những tháng cuối năm

PV.

(Tài chính) Với quyết tâm hoàn thành mục tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2012, Cục Thuế tỉnh Cao Bằng đã thực hiện nhiều giải pháp trọng tâm nhằm hoàn thành nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2012.

Theo số liệu của Cục Thuế tỉnh Cao Bằng, tổng thu nội địa 9 tháng đầu năm 2012 của Cục ước được 400 tỷ đồng/665 tỷ đồng kế hoạch, đạt 66% dự toán Bộ Tài chính giao và 60% so với dự toán UBND Tỉnh giao, tăng 20% so với thực hiện cùng kỳ năm 2011. Riêng số thu do ngành Thuế quản lý ước đạt 382 tỷ/649 tỷ đồng (tính cân đối là 331 tỷ đồng/512 tỷ đồng), đạt 65% dự toán Bộ Tài chính giao và 59% so với dự toán UBND Tỉnh giao, tăng 19% so với thực hiện cùng kỳ năm 2011.

Với quyết tâm hoàn thành mục tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2012 đạt trên 800 tỷ đồng theo Nghị quyết số 12-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XVII và chỉ tiêu do Bộ Tài chính giao, trong đó thu nội địa là 665 tỷ đồng, Cục Thuế đã đề ra một số giải pháp trọng tâm. Cụ thể, Cục đang tiếp tục triển khai Nghị quyết số 29/2012/NQ-QH của Quốc hội đảm bảo việc thực hiện miễn, giảm thuế, gia hạn nộp thuế kịp thời, đúng chính sách, chế độ theo phương châm công khai, minh bạch và công bằng tạo điều kiện tối đa cho người nộp thuế, góp phần giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển. Đồng thời Cục còn đề xuất, tham mưu kịp thời cho cấp uỷ, chính quyền địa phương các cấp đẩy nhanh các thủ tục đấu giá, cấp quyền sử dụng đất theo quy hoạch đã được phê duyệt; Chỉ đạo các phòng, các chi cục thuế triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thu ngân sách. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế, thu hồi nợ đọng thuế, hạn chế thấp nhất số nợ mới phát sinh nhất là trong lĩnh vực hoạt động khai thác khoáng sản và xây dựng cơ bản. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong việc xác định, kiểm tra giá trị thực hiện thực hiện nghĩa vụ cá nhân, tổ chức sử dụng đất, thuế đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản tiền thuế vào ngân sách nhà nước; Phối hợp với các ngành triển khai thực hiện tốt Quyết định 611/QĐ-UBND Tỉnh về thu thuế, phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản…

Những tháng còn lại của năm, toàn đơn vị quyết tâm, chủ động đề ra các giải pháp thu có hiệu quả cao, động viên toàn thể cán bộ, công chức phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2012. Trên cơ sở dự toán đã được Bộ Tài chính giao cho năm ngân sách 2013, Cục Thuế tỉnh Cao Bằng đã xây dựng tăng thu theo chỉ đạo của UBND, HĐND Tỉnh đối với năm 2013 là trên 20 tỷ đồng.