Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh phấn đấu tăng thu 8% so với dự toán năm 2016

Theo tapchithue.com.vn

Đó là ý kiến chỉ đạo của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam tại Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016 của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh diễn ra ngày 12/1/2016.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam tặng bằng khen cho các cán bộ có thành tích năm 2015.
Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam tặng bằng khen cho các cán bộ có thành tích năm 2015.

Báo cáo tại hội nghị, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, năm 2015, tổng thu nội địa tính cân đối trừ dầu là 159.570 tỷ đồng, đạt 110,99% so dự toán, tăng 23,81% so năm 2014. Riêng số thu từ dầu thô là 22.978 tỷ đồng, đạt 71,81% so dự toán, giảm 29,30% so năm 2014. Cùng với kết quả thu NSNN trên địa bàn, các mặt công tác khác của ngành thuế thành phố trong năm qua đều đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Năm 2016, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh được giao nhiệm vụ thu nội địa là 177.600 tỷ đồng, tăng 23,5% so với dự toán năm 2015.

Theo ông Trần Ngọc Tâm, Cục trưởng Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, dù chỉ tiêu thu năm 2016, cao so với những năm trước đây, nhưng tập thể CBCC ngành thuế thành phố sẽ nỗ lực để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Trước mắt, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh sẽ phấn đấu trong quý I/2016 thu đạt ít nhất 27% dự toán pháp lệnh.

Để hoàn thành các nhiệm vụ này, ngành thuế TP. Hồ Chí Minh đã đề ra nhiều chương trình công tác và các giải pháp để triển khai đồng bộ, quyết liệt công tác quản lý thu, thanh kiểm tra, chống nợ đọng thuế; đặc biệt là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, tập trung tuyên truyền hỗ trợ với phương châm tạo thuận lợi nhất cho người nộp thuế (NNT) và cộng đồng doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật, nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam đã biểu dương thành tích năm 2015 và giao chỉ tiêu năm 2016 Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đạt số thu thấp nhất là 8% so với dự toán. Tổng cục trưởng Bùi Văn Nam nhấn mạnh, năm 2016, ngành thuế sẽ quyết tâm đưa công tác cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 19 đi vào cuộc sống, phấn đấu nâng cao mức độ hài lòng của người nộp thuế.

Đồng thời, tập trung vào quản lý trên cơ sở rủi ro và tăng cường thanh tra đảm bảo đạt tỷ lệ bình quân 20%; sắp xếp nhân lực cho phù hợp để tăng tỷ lệ thanh tra, kiểm tra lên cao hơn nửa, đưa công tác quản lý thuế đi vào chiều sâu là hậu kiểm. Và các mặt công tác khác như chống chuyển giá, quản lý nợ thuế, cải cách và hiện đại hóa, tuyên truyền hỗ trợ NNT… đang rất cần tập trung để phát huy hiệu quả công tác quản lý thu; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất cho NNT đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, chấp hành tốt nghĩa vụ thuế.