Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh phạt và truy thu Asanzo trên 47 tỷ đồng


Ngày 23/10/2019 Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh ban hành Kết luận thanh tra số 673/KLTT-CT. Theo đó, nội dung kết luận thanh tra không bao gồm các hóa đơn đầu vào nhận từ các đơn vị không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký theo thông báo của cơ quan thuế.

Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn đầu vào có nội dung ghi là mặt hàng điều hòa nhiệt độ không đúng với thực tế là linh kiện điều hòa nhiệt độ.
Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn đầu vào có nội dung ghi là mặt hàng điều hòa nhiệt độ không đúng với thực tế là linh kiện điều hòa nhiệt độ.

Đối với các hóa đơn đầu vào nhận từ các đơn vị không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký theo thông báo của cơ quan thuế. Qua xác minh, cơ quan thuế nhận thấy doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến các hóa đơn đầu vào nhận từ các đơn vị không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký theo thông báo của cơ quan thuế, do đó cơ quan thuế chuyển sang cơ quan công an để điều ra làm rõ.

Vi phạm trong khai thuế, nộp thuế

Liên quan đến thuế giá trị gia tăng (GTGT), doanh nghiệp khai thuế GTGT đầu ra, thuế GTGT đầu vào khấu trừ không đúng quy định, vi phạm Điều 8, Điều 12, Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 31/2013/QH13, Luật số 71/2014/QH13 và Luật số 106/2016/QH13;

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), doanh nghiệp kê khai chi phí được trừ để xác định thu nhập chịu thuế TNDN không đúng quy định; vi phạm Điều 9 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 32/2013/32/2013/QH13, Luật số 71/2014/QH13 và Khoản 3, Điều 8, Khoản 3 Điều 10 Nghị định số 20/2017/NĐ;  

Về việc sử dụng hóa đơn, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, doanh nghiệp bán hàng, cung cấp dịch vụ không xuất hóa đơn, vi phạm Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC; sử dụng bất hợp pháp hóa đơn (hóa đơn đầu vào có nội dung được ghi không có thực, hóa đơn ghi mặt hàng điều hoà nhiệt độ, nhưng nội dung thực là linh kiện điều hoà nhiệt độ), vi phạm Điều 23 Thông tư 39/2014/TT-BTC;

Doanh nghiệp không nộp hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định  tại Điều 13 Thông tư 156/2013/TT-BTC; vi phạm Khoản 1, Điều 108 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 21/2012/QH13, Luật số 71/2014/QH13 và Luật số 106/2016/QH13.

Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn đầu vào có nội dung ghi là mặt hàng điều hòa nhiệt độ không đúng với thực tế là linh kiện điều hòa nhiệt độ, không ghi chép trong sổ kế toán linh kiện và thành phẩm điều hòa nhiệt độ (công suất từ 90.000 BTU trở xuống) có dán tem Asanzo, bao bì in nhãn hiệu Asanzo và khoản thu liên quan đến doanh thu bán hàng cho Công ty TNHH Điện Lạnh Asanzo, không xuất hóa đơn cho Công ty TNHH Điện Lạnh Asanzo, không khai thuế GTGT và thuế TTĐB; vi phạm Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Khoản 5, Điều 108 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 21/2012/QH13, Luật số 71/2014/QH13 và Luật số 106/2016/QH13.

Doanh nghiệp không ghi chép trong sổ kế toán mặt hàng linh kiện điều hòa nhiệt độ mua từ các công ty: Trần Thoàn, Việt Tài, An Thiên về thuê bên ngoài gia công một phần (dàn nóng hoặc dàn lạnh) và phần còn lại tự sản xuất, lắp ráp thành thành phẩm là mặt hàng là điều hòa nhiệt độ (công suất từ 90.000 BTU trở xuống), có dán tem Asanzo và bao bì in nhãn hiệu Asanzo, sau đó bán ra cho các doanh nghiệp thuộc hệ thống Tập Đoàn Asanzo, đồng thời sử dụng hóa đơn đầu vào có nội dung ghi là mặt hàng điều hòa nhiệt độ không đúng với thực tế là linh kiện điều hòa nhiệt độ để hạch toán hàng hóa, đầu vào để không khai thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp; vi phạm Khoản 1, Khoản 5, Điều 108 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 21/2012/QH13, Luật số 71/2014/QH13 và Luật số 106/2016/QH13. Tổng số thuế truy thu và phạt: 47,605,667,653 đồng

Tăng cường phối hợp trong xử ý vi phạm của Asanzo

Đối với hành vi không xuất hóa đơn khi bán hàng hóa trốn thuế GTGT, Cục trưởng Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh không xử phạt vi phạm hành chính về thuế do hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm đã được chuyển hồ sơ sang cơ quan tiến hành tố tụng hình sự theo quy định tại Khoản 1 Điều 62 Luật xử lý vi phạm hành chính và được hướng dẫn tại Điểm b, Khoản 5, Điều 2 Thông tư 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013.

Đối với hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp trốn thuế, Cục trưởng Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh không xử phạt vi phạm hành chính về thuế do hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm đã được chuyển hồ sơ sang cơ quan tiến hành tố tụng hình sự theo quy định tại Khoản 1 Điều 62 Luật xử lý vi phạm hành chính và được hướng dẫn tại Điểm b, Khoản 5, Điều 2 Thông tư 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013.