Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh: Trên 278.000 trường hợp được khoanh nợ, xóa nợ


Thực hiện Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã thực hiện khoanh nợ, xóa nợ cho 278.158 trường hợp người nộp thuế, với số tiền thuế chậm nộp được xoá là 3.092 tỷ đồng và số thuế khoanh nợ là 5.117 tỷ đồng.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Bám sát các chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị rà soát, củng cố, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ phân loại nợ khó thu để thực hiện khoanh tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp để kịp thời triển khai ngay khi Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020.

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã chủ động rà soát, điều chỉnh, phân loại nợ, tiến hành đôn đốc thu và áp dụng đầy đủ các thủ tục cưỡng chế đúng quy trình đối với các khoản nợ chuyển từ năm 2019 sang, các khoản nợ của các doanh nghiệp không bị ảnh hưởng của dịch bệnh và không được gia hạn theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Tính đến cuối tháng 5/2020, tổng số nợ thuế năm 2019 chuyển sang năm 2020, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã thu hồi trên 2.034 tỷ đồng.

Theo đó, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã giao chỉ tiêu cụ thể đến từng công chức quản lý nợ để đảm bảo thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý nhằm hoàn thiện, củng cố các hồ sơ khoanh nợ, xóa nợ theo yêu cầu của Nghị quyết.

Cục trưởng Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh Lê Duy Minh cho biết, trước ảnh hưởng của dịch bệnh tác động đến các doanh nghiệp với nhiều ngành nghề kinh tế, một trong những giải pháp mà cơ quan thuế TP. Hồ Chí Minh thực hiện nhằm nuôi dưỡng nguồn thu là tập trung tăng cường hỗ trợ, tạo điều kiện cho người nộp thuế vượt qua khó khăn, đồng thời chỉ đạo điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra…

Về gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất, nhằm tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, Cục thuế TP. Hồ Chí Minh đã gửi thư đến các doanh nghiệp và hộ kinh doanh tuyên truyền giúp người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, tiếp cận và hiểu rõ phạm vi, đối tượng, điều kiện, trình tự, thủ tục để các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ thực hiện đúng và kịp thời nhận được gói hỗ trợ của nhà nước, tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp. Đến nay, cơ quan Thuế TP. Hồ Chí Minh đã nhận được 41.498 giấy đề nghị gia hạn thuế với tổng số thuế được gia hạn trên 8.800 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, chuẩn bị thực hiện Nghị quyết về giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 cho các doanh nghiệp có doanh thu tối đa 200 tỷ đồng (đã được Quốc hội thông qua ngày 19/6 và có hiệu lực thi hành sau 45 ngày), Cục thuế TP. Hồ Chí Minh đã chủ động tiến hành rà soát trên địa bàn và xác định có 231.329 thuộc đối tượng được giảm thuế.