Đã có 13 bộ, ngành tham gia kết nối Cơ chế một cửa quốc gia


Theo thống kê của Tổng cục Hải quan - Cơ quan Thường trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại (Ủy ban 1899), đến ngày 15/10/2019, đã có 13 bộ, ngành tham gia kết nối với 184 thủ tục hành chính được đưa lên Cơ chế một cửa quốc gia, tăng 10 thủ tục so với thời điểm tháng 7/2019.

Tính đến ngày 15/10/2019, 184 thủ tục hành chính được đưa lên Cơ chế một cửa quốc gia.
Tính đến ngày 15/10/2019, 184 thủ tục hành chính được đưa lên Cơ chế một cửa quốc gia.

Theo thống kê, từ ngày 1/1/2019 đến 15/10/2019, số hồ sơ đã được xử lý trên Cổng thông tin một cửa quốc gia là gần 770 nghìn bộ hồ sơ của hơn 6.800 doanh nghiệp.

Về triển khai Cơ chế một cửa ASEAN, Việt Nam tiếp tục triển khai trao đổi Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu D bản điện tử (e-C/O form D) với 6 nước: Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Brunei và Campuchia. Tính đến hết ngày 15/10/2019, tổng số C/O gửi từ Việt Nam sang các nước ASEAN là 178.319 C/O; tổng số C/O nhận từ các nước ASEAN về Việt Nam là 105.523 C/O.

Thời gian qua, Tổng cục Hải quan đã tích cực phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật để sẵn sàng trao đổi thông tin tờ khai hải quan ASEAN (với Indonesia và Thái Lan) và chứng nhận kiểm dịch thực vật (với Indonesisa). Hiện nay, các bên liên quan đang phối hợp chuẩn bị thông điệp thử nghiệm và kiểm tra kết nối.

Ngoài ra, Tổng cục Hải quan và các bộ, ngành tiến hành đàm phán để hoàn thiện các Nghị định thư, thống nhất yêu cầu kỹ thuật và xây dựng hệ thống để trao đổi thông tin tờ khai hải quan, chứng nhận xuất xứ với Liên minh kinh tế Á - Âu; đàm phán để trao đổi thông tin C/O điện tử với Hàn Quốc…