Đã có 2,948 tỷ USD vốn ngoại góp vào 3.141 doanh nghiệp Việt

PV.

Theo Cục Đăng ký Kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính từ ngày 1/7/2015 đến 20/7/2016, cả nước đã có 1.709 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên 50%; 1.432 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài dưới 50%.

Tính chung từ 1/7/2015 đến nay đã có 3.141 doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần với tổng giá trị góp vốn là 2,948 tỷ USD
Tính chung từ 1/7/2015 đến nay đã có 3.141 doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần với tổng giá trị góp vốn là 2,948 tỷ USD


Theo số liệu thống kê từ Hệ thống thông tin quốc gia về Đầu tư nước ngoài, tính từ 1/7/2015 đến ngày 20/7/2016, đã có 1.709 doanh nghiệp, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài tham gia góp vốn, mua cổ phần với tỷ lệ góp vốn lớn hơn 50% vốn điều lệ hoặc thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện. Tổng giá trị vốn góp là 1,894 tỷ USD.

Trong đó, tính riêng trong 7 tháng năm 2016 có 1.284 doanh nghiệp, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần với tổng giá trị vốn góp là 1,512 tỷ USD. Số liệu chi tiết như sau:

Theo đó, đầu tư nước ngoài theo hình thức góp vốn, mua cổ phần tập trung nhiều nhất vào lĩnh vực: Kinh doanh bất động sản với 33 doanh nghiệp, tổng giá trị vốn góp 350,1 triệu USD, chiếm 23,1% tổng giá trị vốn góp.

Tiếp đó, lĩnh vực bán buôn, bán lẻ có tổng hợp đứng thứ 2 với 57 dự án, tổng giá trị vốn góp 318,9 triệu USD, chiếm 21% tổng số vốn góp.

Lĩnh vực bán buôn 197 dự án và tổng giá trị vốn góp là 77,3 triệu USD, chiếm 5,1% tổng số vốn góp. Tiếp theo là các lĩnh vực vận tải hành khách hàng không, sản xuất sản phẩm từ plastic và các lĩnh vực khác.

Trong 7 tháng năm 2016, đã có 65 quốc gia, vùng lãnh thổ có nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần. Trong đó, Singapore dẫn đầu với 107 dự án, tổng giá trị vốn góp 488,4 triệu USD, chiếm 32,3% tổng số vốn góp.

Hàn Quốc đứng hai với 331 dự án, tổng giá trị vốn góp 231 triệu USD, chiếm 15,2% tổng số vốn góp. Tiếp theo là các nhà đầu tư của Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc với tổng số vốn góp lần lượt là 157 triệu USD, 130,8 triệu USD và 65,8 triệu USD….

Cũng theo Cục Đăng ký Kinh doanh, tính từ 1/7/2015 đến nay cả nước đã có 1.432 doanh nghiệp, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài nhỏ hơn 50%. Tổng giá trị vốn góp là 1,054 tỷ USD.

Như vậy tính chung từ 1/7/2015 đến nay đã có 3.141 doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần với tổng giá trị góp vốn là 2,948 tỷ USD.