Đã gia hạn 7.374,1 tỷ đồng tiền thuế, tiền thuê đất


Theo thống kê của Tổng cục Thuế, tổng số tiền thuế và tiền thuê đất gia hạn lũy kế tính đến ngày 26/4/2020 là 7.374,1 tỷ đồng.

Thời hạn để doanh nghiệp, người nộp thuế gửi đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất được thực hiện đến trước ngày 30/7/2020.
Thời hạn để doanh nghiệp, người nộp thuế gửi đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất được thực hiện đến trước ngày 30/7/2020.

Theo Tổng cục Thuế, chỉ riêng trong ngày 26/4/2020 cơ quan thuế cả nước đã tiếp nhận trên 5.300 đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, trong đó doanh nghiệp, tổ chức là 5.315, cá nhân là 38.

Lũy kế đến hết ngày 26/4/2020, cả nước có tổng cộng trên 46.500 đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất được gửi đến cơ quan thuế, trong đó, số doanh nghiệp, tổ chức đề nghị gia hạn là 46.163, số cá nhân đề nghị gia hạn là 391.

Chỉ tính riêng trong ngày 26/4/2020, cơ quan Thuế cả nước đã tiếp nhận trên 5.300 đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, trong đó doanh nghiệp, tổ chức là 5.315, cá nhân là 38.

Tổng số tiền thuế và tiền thuê đất gia hạn lũy kế tính đến ngày 26/4/2020 là 7.374,1 tỷ đồng, trong đó gia hạn đối với tổ chức, doanh nghiệp là 7.367 tỷ đồng (bao gồm tiền thuế giá trị gia tăng là 1.432 tỷ đồng, tiền thuế thu nhập doanh nghiệp là 4.977 tỷ đồng, tiền thuê đất là 958 tỷ đồng), gia hạn đối với cá nhân là 7,1 tỷ đồng (bao gồm tiền thuế giá trị gia tăng và tiền thuế thu nhập cá nhân).

Nhằm giúp doanh nghiệp, người nộp thuế được thụ hưởng quyền lợi mà không phải đến cơ quan thuế làm thủ tục, Tổng cục Thuế đã thực hiện nâng cấp ứng dụng khai thuế trên ứng dụng thuế điện tử để tiếp nhận đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất qua mạng như: Ứng dụng Etax phiên bản 1.7.9, ứng dụng iCaNhan phiên bản 1.1.8 và ứng dụng Hỗ trợ kê khai phiên bản 4.3.8 để hỗ trợ người nộp thuế lập và gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, nộp tiền thuê đất bằng phương thức điện tử.

Với trường hợp người nộp thuế không thực hiện gửi Giấy đề nghị gia hạn theo phương thức điện tử thì cơ quan Thuế sẽ tiếp nhận Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, nộp tiền thuê đất của người nộp thuế qua đường bưu chính hoặc tiếp nhận trực tiếp tại trụ sở cơ quan Thuế theo quy trình tiếp nhận hồ sơ thuế hiện hành.

Theo quy định tại Nghị định số 41/2020/NĐ-CP, thời hạn để doanh nghiệp, người nộp thuế gửi đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất là trước ngày 30/7/2020.