Đã giải quyết 40.338 hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

Thu An

Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam vừa có báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ về việc tổng kết triển khai làm điểm 2 nhóm thủ tục hành chính (TTHC) liên thông, gồm: Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Hỗ trợ chi phí mai táng, Trợ cấp mai táng.

Việc thực hiện các TTHC liên thông đã và đang mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cả người dân và các cơ quan nhà nước.
Việc thực hiện các TTHC liên thông đã và đang mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cả người dân và các cơ quan nhà nước.

Số liệu thống kê cho thấy, đến ngày 22/6/2023, BHXH 02 địa phương (Hà Nội và Hà Nam) triển khai làm điểm đã tiếp nhận và giải quyết 40.338 hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và 1.403 hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng trợ cấp mai táng qua 02 nhóm dịch vụ công liên thông này.

Trong đó, BHXH TP. Hà Nội đã tiếp nhận 33.548 hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi qua TTHC liên thông "Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi"; 922  hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng trợ cấp mai táng qua TTHC liên thông "Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng".

BHXH tỉnh Hà Nam đã tiếp nhận 6.790 hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi qua TTHC liên thông "Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi"; 481 hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng trợ cấp mai táng qua TTHC liên thông "Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng".

Việc thực hiện các TTHC liên thông đã và đang mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cả người dân và các cơ quan nhà nước. Đối với người dân chỉ cần khai báo thông tin một lần, nhưng có thể giải quyết được 3 TTHC kèm theo, qua đó thủ tục và thời gian giải quyết hồ sơ của người dân đã được giảm đáng kể. 

Đối với cơ quan BHXH giúp giảm áp lực tại bộ phận “Một cửa” của các đơn vị, qua đó giải quyết công việc nhanh hơn, thuận tiện, khoa học hơn; đồng thời tạo công khai, minh bạch trong việc giải quyết các chế độ BHXH, BHYT, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người tham gia và thụ hưởng chính sách.

Bên cạnh đó, việc triển khai 2 nhóm TTHC liên thông này còn tạo sự phối hợp, gắn kết, nâng cao hiệu quả quản lý của các cơ quan nhà nước trong việc giải quyết các TTHC liên quan đến người dân.

Để sẵn sàng cho việc triển khai 2 nhóm TTHC liên thông trên toàn quốc, BHXH Việt Nam đã ban hành Quy trình liên thông điện tử giải quyết nhóm TTHC "Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí"; Quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC liên thông điện tử "Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi".

Đồng thời, ngành BHXH Việt Nam đã hoàn thành việc nâng cấp phần mềm, cấu hình các dịch vụ công liên quan; tổ chức tập huấn cho BHXH các tỉnh, thành phố đảm bảo việc triển khai đạt hiệu quả, thống nhất theo quy định, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân.