Đã hoàn thành 63,5% dự toán thu ngân sách Nhà nước

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) Bộ Tài chính cho biết, tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) ước thực hiện 7 tháng đầu năm 2014 đạt 497,36 nghìn tỷ đồng, bằng 63,5% dự toán, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2013.

 Đã hoàn thành 63,5% dự toán thu ngân sách Nhà nước
Tổng thu NSNN ước thực hiện 7 tháng đầu năm 2014 đạt 497,36 nghìn tỷ đồng. Nguồn: internet

Thu nội địa đạt khá

Cụ thể theo Bộ Tài chính, tổng thu cân đối NSNN thực hiện tháng 7 ước đạt 75,5 nghìn tỷ đồng.

Trong số ba khoản thu lớn nhất trong tháng 7, thu nội địa ước đạt 51 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 14,9 nghìn tỷ đồng (tương đương 41,2%) so với tháng trước, chủ yếu do tháng 7 là thời hạn các doanh nghiệp thực hiện kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và tạm nộp tiền cổ tức, lợi nhuận sau thuế phát sinh quý II/2014 theo chế độ và quy định của Nghị định số 204/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Thu từ dầu thô trong tháng 7 ước đạt 8,7 nghìn tỷ đồng. Hiện giá dầu thô trên thị trường thế giới vẫn duy trì ở mức cao, nhờ đó giá dầu thô thanh toán của Việt Nam trong tháng xoay quanh mức 112 USD/thùng, tăng 14 USD/thùng so với giá xây dựng dự toán.

Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 15,5 nghìn tỷ đồng, trên cơ sở tổng số thu đạt 20.500 tỷ đồng, hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ 5.000 tỷ đồng.

Lũy kế 7 tháng đầu năm, tổng thu NSNN thực hiện ước đạt 497,36 nghìn tỷ đồng, bằng 63,5% dự toán, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2013.

Trong đó, thu nội địa ước đạt 336,07 nghìn tỷ đồng, bằng 62,4% dự toán, tăng 16,8% so với  cùng kỳ năm 2013, nếu không kể tiền sử dụng đất thì tăng 15,3%.

Đáng chú ý, nhiều khoản thu quan trọng có tiến độ đạt khá so với dự toán và cùng kỳ năm trước, như: thu từ kinh tế quốc doanh đạt 59,4% dự toán, tăng 26,9% so với cùng kỳ, thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 63,1% dự toán, tăng 8,7% so với cùng kỳ.

Thu về dầu thô, ước đạt 63,48 nghìn tỷ đồng, bằng 74,5% dự toán, bằng 97,8% so với cùng kỳ năm 2013. Tuy nhiên theo Bộ Tài chính, cùng kỳ năm 2013 đã phát sinh 5.454 tỷ đồng quản lý thu qua NSNN khoản tiền dầu lãi được chia cho nước chủ nhà giai đoạn 2006-2011 theo Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Nên, nếu không kể số thu này, thu dầu thô 7 tháng đầu năm 2014 tăng 6,8% so với cùng kỳ.

Giá dầu thanh toán bình quân từ đầu năm đến nay đạt khoảng 112,7 USD/thùng, tăng 14,7 USD/thùng so với giá xây dựng dự toán; sản lượng dầu thanh toán ước đạt 8,86 triệu tấn, bằng 61,9% kế hoạch năm.

Đối với khoản thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu, 7 tháng đầu năm ước đạt 140 nghìn tỷ đồng, bằng 62,5% dự toán, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm 2013, chủ yếu nhờ kim ngạch xuất nhập khẩu 7 tháng đầu năm đạt khá, trong đó một số mặt hàng chịu thuế suất cao, trị giá lớn tăng mạnh so với cùng kỳ.

Số thu còn lại của 7 tháng đầu năm được huy động từ các khoản thu viện trợ và thu khác.

Chi trả đầy đủ, kịp thời các khoản nợ đến hạn

Tổng chi NSNN tháng 7 ước đạt 92,72 nghìn tỷ đồng;  lũy kế chi 7 tháng đầu năm ước 585,89 nghìn tỷ đồng, đạt 58,2% dự toán, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 2013.

Chi đầu tư phát triển tháng 7 ước đạt 19,03 nghìn tỷ đồng, lũy kế 7 tháng ước đạt 97,63 nghìn tỷ đồng, bằng 59,9% dự toán, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, NSNN đã thực hiện cấp bù lãi suất tín dụng nhà nước đạt 52,7% dự toán; chi bổ sung dự trữ quốc gia đạt 52% dự toán....

Riêng về thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản, tổng số vốn thanh toán và tạm ứng theo chế độ ước 95 nghìn tỷ đồng, bằng 60,1% dự toán (cùng kỳ năm 2013 đạt 52,5% dự toán). Vốn trái phiếu Chính phủ ước đạt 59,8 nghìn tỷ đồng, bằng 59,8% kế hoạch năm (cùng kỳ năm 2013 đạt 52,5% kế hoạch).

Chi trả nợ và viện trợ tháng 7 ước đạt 11,62 nghìn tỷ đồng, lũy kế 7 tháng ước đạt 72,51 nghìn tỷ đồng, bằng 60,4% dự toán, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2013, đảm bảo thanh toán đầy đủ và kịp thời các khoản nợ đến hạn.

Chi phát triển các sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh,  quản lý hành chính tháng 7 ước đạt 62,07 nghìn tỷ đồng, lũy kế 7 tháng ước đạt 415,75 nghìn tỷ đồng, bằng 59,1% dự toán, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2013.

Trên cơ sở cân đối thu – chi, bội chi NSNN tháng 7 ước 17,17 nghìn tỷ đồng; lũy kế 7 tháng đầu năm 88,53 nghìn tỷ đồng, bằng 39,5% mức bội chi Quốc hội quyết định đầu năm.