Đà Nẵng: Xử phạt 33 triệu đồng đối với 04 tổ chức, cá nhân vi phạm về thương mại điện tử


Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 3 thuộc Cục Quản lý thị trường TP. Đà Nẵng đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 33 triệu đồng đối với 03 công ty và 01 hộ kinh doanh vì có thiết lập website thương mại điện tử bán hàng vi phạm quy định của pháp luật.

Cụ thể, qua công tác quản lý địa bàn, theo dõi, nắm bắt tình hình, xây dựng phương án kiểm tra đột xuất đối với các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm trên địa bàn quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng.

Từ ngày 03/4/2024 đến ngày 10/4/2024, Đội Quản lý thị trường số 3 đã tiến hành kiểm tra đột xuất đối với 04 tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa có thiết lập website thương mại điện tử bán hàng.

Đoàn kiểm tra của Đội Quản lý thị trường số 3 kiểm tra thực tế tại địa điểm kinh doanh  
Đoàn kiểm tra của Đội Quản lý thị trường số 3 kiểm tra thực tế tại địa điểm kinh doanh  

Sau quá trình kiểm tra, các Đoàn kiểm tra của Đội Quản lý thị trường số 3 phát hiện các tổ chức, cá nhân kinh doanh đã thực hiện các hành vi vi phạm: Không thông báo website thương mại điện tử bán hàng với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định trước khi bán hàng đến người tiêu dùng theo quy định và Công bố không đầy đủ trên website thương mại điện tử bán hàng thông tin hàng hóa theo quy định.

Các Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật, hoàn chỉnh hồ sơ và trình Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 3  ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 03 công ty và 01 hộ kinh doanh với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 33.000.000 đồng.

Đoàn kiểm tra của Đội Quản lý thị trường số 3 kiểm tra trực tiếp trên website bán hàng của đơn vị
Đoàn kiểm tra của Đội Quản lý thị trường số 3 kiểm tra trực tiếp trên website bán hàng của đơn vị

Đồng thời, trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra, Đội Quản lý thị trường số 3 đã thực hiện tuyên truyền và hướng dẫn các đơn vị ký bản cam kết chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động thương mại điện tử với nhiều nội dung.

Đoàn kiểm tra của Đội Quản lý thị trường số 3 tuyền truyền các các quy định của pháp luật trong hoạt động thương mại điện tử.
Đoàn kiểm tra của Đội Quản lý thị trường số 3 tuyền truyền các các quy định của pháp luật trong hoạt động thương mại điện tử.

Xác định thương mại điện tử là lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Trong thời gian đến, Đội Quản lý thị trường số 3 sẽ đẩy mạnh kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh trên các nền tảng thương mại điện tử; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động thương mại điện tử.

Theo tapchicongthuong.vn