Đại biểu Quốc hội thảo luận về Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)


Phát biểu tại phiên thảo luận về Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) chiều ngày 7/9, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị các đại biểu tập trung cho ý kiến về sự cần thiết sửa đổi luật hiện hành, sự phù hợp của dự thảo Luật với chủ trương của Đảng, tính tương thích với các cam kết, điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam đã ký kết...

Phát biểu điều hành phiên thảo luận về dự án Luật Phòng chống rửa tiền (sửa đổi), Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, với tính chất cấp bách, dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) được đề nghị trình Quốc hội xem xét thông qua theo quy trình tại kỳ họp thứ 4 tới đây. Dự án Luật đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8/2022. Cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra đã căn cứ vào kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để hoàn thiện dự thảo Luật trình Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách.

Phát biểu tại phiên thảo luận, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng cho biết, trên cơ sở ý kiến đại biểu Quốc hội tại hội nghị, Ngân hàng Nhà nước sẽ tổng hợp đầy đủ và nghiên cứu tiếp thu, rà soát để tiếp tục hoàn thiện dự án Luật.

Về một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nêu rõ, cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật theo hướng quy định rõ định nghĩa về tài sản bảo đảm phù hợp, thống nhất với Bộ luật Dân sự và các luật liên quan. Về đối tượng báo cáo, các đại biểu Quốc hội cũng nêu một số những đối tượng báo cáo trong đó đề cập đến tài sản ảo.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước cùng các bộ, ngành cũng đã có đề xuất thể hiện trong dự thảo ban đầu quy định đối tượng báo cáo về kinh doanh tài sản ảo. Tuy nhiên, qua rà soát các quy định của pháp luật cho thấy, hệ thống pháp luật hiện hành chưa có quy định cụ thể về cơ quan quản lý cấp phép chính tài sản ảo. Vì vậy, trong quá trình soạn thảo, các cơ quan kiến nghị Chính phủ đệ trình Quốc hội phương án giao cho Chính phủ quy định hướng dẫn chi tiết. Luật Phòng chống rửa tiền chỉ quy định về biện pháp phòng, chống…còn liên quan đến luật nguồn, tài sản nguồn sẽ được quy định ở các luật khác và trước mắt là giao Chính phủ hướng dẫn cụ thể.

Về các dấu hiệu đáng ngờ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết, trong quá trình dự thảo, Ngân hàng Nhà nước đã có tiếp thu, chỉnh sửa và tiếp tục hoàn thiện bổ sung. Về chức năng, nhiệm vụ của các bộ, ngành, dự thảo Luật Phòng chống rửa tiền giao Ngân hàng Nhà nước là đầu mối trong phòng chống rửa tiền nhưng thực tế các giao dịch phát sinh rất nhiều. Trong đó, có nhiều giao dịch và trực thuộc các bộ, ngành quản lý. Do đó, dự thảo Luật đã đưa ra quy định liên quan đến trách nhiệm của các bộ, ngành liên quan. Đồng thời, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội chuyên trách, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục làm rõ trách nhiệm của cơ quan đầu mối là Ngân hàng Nhà nước, rà soát bổ sung một số trách nhiệm của các cơ quan liên quan.

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho rằng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã giải trình, làm rõ một số ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội. Các tài liệu báo cáo tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách được chuẩn bị khá công phu và kĩ lưỡng.

Bên cạnh đó, các ý kiến đóng góp của đại biểu đều thống nhất đánh giá cao sự chủ động, tích cực của cơ quan thẩm tra, cơ quan soạn thảo, các cơ quan hữu quan trong việc nghiên cứu, tiếp thu, giải trình ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp chuyên đề về pháp luật, ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3 để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật.

Các đại biểu cũng đóng góp thêm nhiều ý kiến cụ thể về đối tượng, phạm vi áp dụng, giải thích từ ngữ, tính thống nhất của dự thảo với hệ thống pháp luật; Đề nghị tiếp tục bổ sung đánh giá bối cảnh thực tế, những vấn đề mới, những yêu cầu đảm bảo an ninh tiền tệ, an toàn tài chính quốc gia để nhấn mạnh sự cần thiết sửa đổi luật; khắc phục thiếu hụt về cơ chế phòng, chống rửa tiền. Bên cạnh đó, bổ sung các quy định về đối tượng báo cáo, nghĩa vụ, trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước, các Bộ có liên quan như Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công an...

Việt Hoàng