Đại hội Chi đoàn Công ty Mua bán nợ Việt Nam, nhiệm kỳ 2014 - 2016

PV.

(Tài chính) Công ty Mua bán nợ Việt Nam (DATC) vừa tổ chức Đại hội Chi đoàn, nhiệm kỳ 2014 - 2016, với Chủ đề “Tuổi trẻ DATC đoàn kết, sáng tạo, xung kích, đổi mới và phát triển”. Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Cơ - Bí thư Đoàn Bộ Tài chính, cùng đại diện Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc DATC cùng với hơn 40 đoàn viên thanh niên của Công ty.

Đồng chí Lê Hoàng Hải - Bí thư Đảng Ủy - Ủy viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Công ty chụp ảnh cùng Ban chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2014-2016.
Đồng chí Lê Hoàng Hải - Bí thư Đảng Ủy - Ủy viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Công ty chụp ảnh cùng Ban chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2014-2016.
Đại hội đã đánh giá kết quả báo cáo tổng kết công tác đoàn thanh niên nhiệm kỳ 2008-2013 và phương hướng, nhiệm vụ, chương trình công tác nhiệm kỳ 2014-2016; báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2008-2013. Đồng thời, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đoàn Bộ Tài chính, của ban chấp hành Đảng bộ, Hội đồng thành viên và Ban Tổng giám đốc DATC.
Tại Đại hội cũng đã diễn ra lễ trao Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho đồng chí Lê Hoàng Hải - Bí thư đảng ủy - Ủy viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty; đồng chí Phạm Ngọc Thao - Phó bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Hà Nội; đồng chí Dương Thanh Hiền - Đảng ủy viên, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty về những đóng góp, cống hiến trong sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ và xây dựng tổ chức Đoàn.

Với chủ đề của Đại hội là “Tuổi trẻ DATC đoàn kết, sáng tạo, xung kích, đổi mới và phát triển”, Đại hội đã thành công tốt đẹp và bầu Ban chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2014-2016 gồm 5 đồng chí, trong đó có 1 đồng chí là ủy viên ban chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2008-2013 và 4 đồng chí được bầu mới lần đầu.

Ban chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2014-2016 cũng đã tổ chức kỳ họp lần thứ nhất bầu Bí thư, Phó bí thư; Đồng thời, Ban chấp hành Chi đoàn đã đề nghị và được Ban Thường vụ Đoàn Bộ Tài chính chuẩn y nhân sự Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2014-2016 (Quyết định số 84-QĐ-ĐTN-BTC ngày 04/07/2014) gồm 05 đồng chí, cụ thể như sau:
1. Đồng chí Vũ Đăng Tuân - Chuyên viên phòng Tổ chức lao động và tiền lương: Bí thư;

2. Đồng chí Trương Thị Mai Dung - Chuyên viên phòng Tài chính - Kế toán: Phó Bí thư ;

3. Đồng chí Trần Thị Hương Dung - Chuyên viên Phòng Thư ký tổng hợp: Phó Bí thư;

4. Đồng chí Phạm Anh Huy - Chuyên viên phòng Mua bán nợ và tài sản thuộc Trung tâm giao dịch, đầu tư, tư vấn mua bán nợ và tài sản: Ủy viên ban chấp hành;

5. Đồng chí Ngô Thị Hiền - Chuyên viên phòng Mua bán nợ: Ủy viên ban chấp hành.