Đắk Nông điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công do hụt thu

Theo Minh Thông/Báo Đắk Lắk

Do một số khoản thu không đạt so với kế hoạch, UBND tỉnh Đắk Lắk đã xem xét, trình HĐND tỉnh điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 từ nguồn vốn ngân sách địa phương.

Một dự án giao thông đang triển khai trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột. Ảnh: MT
Một dự án giao thông đang triển khai trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột. Ảnh: MT

Cụ thể, thu tiền sử dụng đất năm 2022 chỉ đạt 983 tỷ đồng/1.373 tỷ đồng, hụt thu 390 tỷ đồng; thu tiền bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước hụt thu 48 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nguồn vốn bổ sung ngân sách tỉnh năm 2021 kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2022 không giải ngân hết là 21,4 tỷ đồng.

Do đó, UBND tỉnh Đắk Lắk trình HĐND tỉnh Đắk Lắk điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2022 từ 3.646,7 tỷ đồng xuống còn 3.230,3 tỷ đồng. Trong đó, bổ sung vốn cho 5 dự án đã bàn giao đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán, đồng thời không bố trí vốn cho các dự án chưa đủ điều kiện thực hiện và giảm bố trí vốn cho các dự án chưa đủ thủ tục đầu tư, chưa có khối lượng giải ngân.

Đối với vốn năm 2021 kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2022 không giải ngân hết, tỉnh sẽ bố trí vốn chuẩn bị đầu tư cho các dự án dự kiến khởi công năm 2023 và các dự án đã đưa vào sử dụng, phê duyệt quyết toán giai đoạn 2016 - 2020.

UBND tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện những giải pháp giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các dự án, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.