Đảm bảo ổn định chất lượng sản phẩm khi áp dụng ISO/TS 16949:2009

Cẩm An

Áp dụng tiêu chuẩn ISO/TS 16949:2009 sẽ giúp doanh nghiệp sản xuất linh kiện ô tô, xe máy đảm bảo khi đã cam kết với khách hàng thì sẽ thực hiện được cam kết, cung cấp ổn định sản phẩm.

ISO/TS 16949:2009 là một tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng dành cho ngành sản xuất linh kiện ô tô, xe máy. Ảnh: Internet
ISO/TS 16949:2009 là một tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng dành cho ngành sản xuất linh kiện ô tô, xe máy. Ảnh: Internet

ISO/TS 16949:2009 là một tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng dành cho ngành sản xuất linh kiện ô tô, xe máy.

ISO/TS 16949 được xây dựng trên nền tảng của tiêu chuẩn ISO 9001 - các yêu cầu cụ thể dành cho việc áp dụng ISO 9001:2008 đối với các tổ chức sản xuất ô tô và cung cấp các dịch vụ, linh kiện ô tô.

Mục đích của ISO/TS 16949:2009 là cải tiến liên tục, phòng ngừa sai lỗi, giảm biến động và giảm lãng phí trong chuỗi cung cấp. Tiêu chuẩn này yêu cầu các nhà cung cấp phải tập trung vào cải tiến liên tục trong toàn bộ tổ chức. 

ISO/TS 16949:2009 cũng yêu cầu đơn vị áp dụng phải tăng cường đào tạo nâng cao năng lực và nhận thức của người lao động, quy định trách nhiệm của người lao động đối với vấn đề chất lượng.

Năng lực của cán bộ được đề cập khá chi tiết tại các nội dung như thiết kế quá trình, thiết kế và phát triển, theo dõi và đo lường quá trình, sản phẩm, phân tích dữ liệu. 

Bất kỳ tổ chức, doanh nghiệp nào trong chuỗi cung cấp ô tô thỏa mãn tiêu chí sau đây đều có thể áp dụng và đăng ký chứng nhận ISO/TS 16949: ô tô được hiểu gồm ô tô, xe tải (nhẹ, trung, nặng), xe buýt, xe máy.

Quy định kỹ thuật ISO/TS 16949:2009, cùng với các yêu cầu của ISO 9001:2008, xác định các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng đối với việc thiết kế và phát triển, sản xuất, lắp ráp và cung cấp dịch vụ về các sản phẩm liên quan đến ô tô.

Quy định kỹ thuật này có thể áp dụng đối với các cơ sở của tổ chức sản xuất và/hoặc các bộ phận dịch vụ được quy định bởi khách hàng được sản xuất ra.

Các địa điểm, cơ sở sản xuất và cung cấp dịch vụ (sites) trong chuỗi cung ứng ô tô bao gồm: Các cơ sở vệ tinh cung cấp các chi tiết gia tăng giá trị, các thành phần, sản phẩm, lắp ráp bán thành phẩm và dịch vụ tham gia vào chuỗi cung cấp cho nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM).

Các cơ sở vệ tinh trong chuỗi cung cấp ô tô, ở đó sản xuất ra các nguyên vật liệu sản xuất, các chi tiết; các sản phẩm lắp ráp, hoặc cung cấp dịch vụ gia tăng giá trị để hoàn thiện sản phẩm, ví dụ như xử lý nhiệt, hàn, sơn, mạ điện…. cho các OEM có áp dụng tiêu chuẩn này...

Cải tiến liên tục, phòng tránh sai sót

Lợi ích khi áp dụng tiêu chuẩn ISO/TS 16949:2009 là: Đảm bảo khi đã cam kết với khác hàng thì sẽ thực hiện được cam kết (giống ISO 9001); đảm bảo cung cấp ổn định sản phẩm (giống ISO 9001); liên tục cải tiến (giống ISO 9001).

Mục đích của ISO/TS 16949:2009 là cải tiến liên tục, phòng ngừa sai lỗi, giảm biến động và giảm lãng phí trong chuỗi cung cấp. Ảnh: Internet
Mục đích của ISO/TS 16949:2009 là cải tiến liên tục, phòng ngừa sai lỗi, giảm biến động và giảm lãng phí trong chuỗi cung cấp. Ảnh: Internet

Không chỉ đảm bảo sự ổn định chất lượng sản phẩm mà còn giảm mức độ biến thiên chất lượng của sản phẩm (cao hơn ISO 9001); không để sai lỗi xảy ra mà phải ngăn chặn ngay từ đầu (cao hơn ISO 9001.

Giảm sự lãng phí trong chuỗi cung cấp linh kiện, sản phẩm (cao hơn ISO 9001); đem lại lợi thế thương mại trong quá trình thương thảo hợp đồng; tập trung vào cải tiến liên tục, phòng tránh sai sót, giảm thiểu những biến thể và lãng phí.

ISO/TS 16949 giúp tạo ra phương pháp tiếp cận hệ thống quản lý chất lượng chung trong toàn chuỗi cung cấp (kể cả nhà cung cấp lẫn nhà thầu phụ) và tạo thuận lợi cho việc tiếp cận, áp dụng các phương pháp thực hành tốt nhất. Tiết kiệm thời gian và chi phí, nhờ tránh được nhiều cuộc đánh giá cụ thể của khách hàng.

Một trong những ví dụ điển hình doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn ISO/TS 16949 là Công ty TNHH Công ty TNHH TRIOM VIỆT NAM. Đây là công ty 100% vốn Ý chuyên sản xuất các đèn phục vụ cho sản xuất, lắp ráp xe máy “Piaggio”, nhà máy nằm tại Khu công nghiệp Quang Minh (Mê Linh, Hà Nội).

Ngành công nghiệp xe máy là một trong những ngành công nghiệp thử thách. Ngành này hoạt động dưới những áp lực rất cao về chi phí và thời gian.

Để đáp ứng các yêu cầu trong ngành Công nghiệp xe máy, Công ty phải tham gia chuỗi cung ứng và ISO/TS 16949 là tiêu chuẩn duy nhất được công nhận trên toàn thế giới liên quan đến quản lý chất lượng áp dụng cho mọi tổ chức doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng xe.