Kho bạc Nhà nước Bà Rịa – Vũng Tàu:

Đảm bảo tiết kiệm, chặt chẽ công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước

Hân Nguyễn

Báo cáo về tình hình công tác 9 tháng năm 2022, ông Trần Xuân Khánh – Giám đốc KBNN Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước (NSNN) trong thời gian qua trên địa bàn Tỉnh được đảm bảo tiết kiệm, chặt chẽ và hiệu quả trong phạm vi dự toán được duyệt, phù hợp với tiến độ thu ngân sách.

Tổng Giám đốc KBNN Trần Quân phát biểu tại buổi làm việc tại KBNN Bà Rịa – Vũng Tàu.
Tổng Giám đốc KBNN Trần Quân phát biểu tại buổi làm việc tại KBNN Bà Rịa – Vũng Tàu.

Làm tốt công tác quản lý thu, chi NSNN

Tại cuộc làm việc với Đoàn công tác KBNN, ông Trần Xuân Khánh – Giám đốc KBNN Bà Rịa - Vũng Tàu đã báo cáo với Đoàn công tác KBNN một số kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm 2022.

Theo đó, thời gian qua, KBNN Bà Rịa - Vũng Tàu đã phát huy được tinh thần đoàn kết, tranh thủ được sự lãnh đạo của cấp ủy chính quyền địa phương và sự phối hợp của các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn, cũng như các cơ quan tham mưu của Tỉnh để triển khai và đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Về công tác thu NSNN, đơn vị đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu trên địa bàn Tỉnh tổ chức tập trung đầy đủ, kịp thời nguồn thu vào NSNN; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong tổ chức phối hợp thu NSNN với các ngân hàng thương mại trên địa bàn, đảm bảo hạch toán đầy đủ, kịp thời nguồn thu vào NSNN và phân chia số thu cho các cấp ngân sách chính xác, đúng quy định.

Nhờ đó, tính đến ngày 30/9/2022, tổng thu NSNN trên địa bàn Tỉnh đạt 84.237,6 tỷ đồng, bằng 118,5% dự toán. Trong đó, thu nội địa đạt 33.332 tỷ đồng, bằng 97,42 % dự toán. Tổng chi NSNN trên địa bàn tỉnh đạt 13.127 tỷ đồng. Trong đó, chi thường xuyên đạt 6.310 tỷ đồng, bằng 54,47 % dự toán.

Giám đốc KBNN Bà Rịa - Vũng Tàu Trần Xuân Khánh nhấn mạnh, trong 9 tháng năm 2022, công tác kiểm soát chi NSNN đảm bảo tiết kiệm, chặt chẽ và hiệu quả trong phạm vi dự toán được duyệt, phù hợp với tiến độ thu ngân sách; các khoản chi đầu tư, xây dựng cơ bản, mua sắm, sửa chữa được kiểm soát chặt chẽ, đúng quy định.

Đối với số dư tạm ứng, ông Trần Xuân Khánh cho biết, KBNN Bà Rịa - Vũng Tàu đã có văn bản đôn đốc chủ đầu tư khẩn trương thanh toán khối lượng hoàn thành để giảm số tạm ứng với KBNN, đồng thời báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo có biện pháp thu hồi.

KBNN Bà Rịa – Vũng Tàu cũng đã phát hiện 3.621 khoản chi chưa đảm bảo đầy đủ hồ sơ thanh toán với số tiền tạm từ chối thanh toán là 699.286 triệu đồng.

Phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ những tháng cuối năm

Với những kết quả đạt được trong 9 tháng năm 2022, Tổng Giám đốc KBNN Trần Quân đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức KBNN Bà Rịa - Vũng Tàu, đồng thời, Tổng Giám đốc Trần Quân đề nghị, trong những tháng cuối năm, KBNN Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục tập trung, chủ động hơn nữa trong công tác phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị để tiếp tục hoàn thiện việc tổng hợp và trình báo cáo tài chính nhà nước lên cấp thẩm quyền theo đúng quy định. Trong đó tập trung rà soát, nắm bắt về tình hình theo dõi, quản lý, kế toán các tài sản kết cấu hạ tầng của địa phương.

Bên cạnh đó, sau khi dự thảo Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030 được Lãnh đạo Bộ Tài chính phê duyệt, Ban Lãnh đạo KBNN Bà Rịa - Vũng Tàu cần quán triệt đến từng công chức trong đơn vị về mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ cụ thể của Chiến lược, qua đó xác định vị trí, vai trò của mỗi cá nhân trong nhiệm vụ chung của toàn hệ thống, tạo nên sức mạnh tập thể, góp phần thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra trong những tháng cuối năm. Trong đó, chú trọng đảm bảo về số lượng, tăng cường chất lượng công chức Phòng Thanh tra - Kiểm tra nhằm bắt kịp định hướng đổi mới kiểm soát chi NSNN từ ”Tiền kiểm” sang ”Hậu kiểm”.

Bám sát chỉ đạo của KBNN để triển khai hiệu quả công tác giám sát từ xa hoạt động nghiệp vụ KBNN, từng bước chuyển đổi phương thức kiểm tra truyền thống sang phương thức kiểm tra, giám sát từ xa trên môi trường điện tử, môi trường số, đẩy mạnh công tác thanh tra chuyên ngành. Song song với đó, tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên, kiểm tra đột xuất các đơn vị KBNN trực thuộc để phát hiện, xử lý nghiêm các tồn tại, sai sót nhất là trong giai đoạn các tháng cuối năm.

Cùng với đó, Tổng Giám đốc Trần Quân đề nghị KBNN Bà Rịa - Vũng Tàu đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng lực lượng cán bộ kế cận, đặc biệt là đối với công chức trong diện quy hoạch song song với việc luân phiên, luân chuyển, điều động, lựa chọn các đồng chí cán bộ trẻ để đào tạo, bồi dưỡng. Chú trọng thông tin, tuyên truyền, trong đó cần đẩy mạnh việc xây dựng hình ảnh, phối hợp với các sở ban ngành của địa phương trong công tác thông tin, tuyên truyền hướng tới nhiều đối tượng...

Ông Trần Quân - Tổng Giám đốc KBNN bày tỏ sự tin tưởng đối với toàn thể đội ngũ công chức KBNN Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết và trách nhiệm, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2022 góp phần vào thắng lợi chung của hệ thống KBNN trong thời gian tới.